اشعار خواجوی کرمانی

شنبه 27 آبان 1396 ساعت 13:31

اشعار خواجوی کرمانی

اشعار خواجوی کرمانی,اشعار خواجوی کرمانی با معنی,دیوان اشعار خواجوی کرمانی,شعر خواجوی کرمانی ملک سلیمان,دانلود اشعار خواجوی کرمانی,اشعار عاشقانه خواجوی کرمانی,زیباترین اشعار خواجوی کرمانی,اشعار کوتاه خواجوی کرمانی,معنی اشعار خواجوی کرمانی,شعر خواجوی کرمانی با معنی,شعر های خواجوی کرمانی با معنی,دیوان اشعار خواجو کرمانی,مجموعه اشعار خواجوی کرمانی,دانلود مجموعه اشعار خواجوی کرمانی,دانلود رایگان اشعار خواجوی کرمانی,شعر عاشقانه از خواجوی کرمانی,شعر های عاشقانه خواجوی کرمانی,شعر کوتاه خواجوی کرمانی,اشعار کوتاه از خواجوی کرمانی,شعر کوتاه از خواجوی کرمانی,شعرهای کوتاه از خواجوی کرمانی,شعر های کوتاه خواجوی کرمانی,معنی شعر خواجوی کرمانی,معنی شعر ترنج خواجوی کرمانی,شعر خواجوی کرمانی,شعر خواجوی کرمانی با معنی,شعر خواجوی کرمانی ملک سلیمان,شعر خواجوی کرمانی,شعر خواجو کرمانی,شعر ترنج خواجوی کرمانی,شعری خواجوی کرمانی,معنی شعر خواجوی کرمانی,سبک شعر خواجوی کرمانی,شعر زیبای خواجوی کرمانی,شعر های خواجوی کرمانی با معنی,شعر از خواجوی کرمانی,شعری از خواجوی کرمانی,شعر از خواجو کرمانی,شعر های خواجو کرمانی,معنی شعر ترنج خواجوی کرمانی,معنی شعر ترنج از خواجوی کرمانی,شعرهای خواجوی کرمانی با معنی,شعرهای خواجو کرمانی,شعری از خواجوی کرمانی بامعنی,شعری درباره خواجوی کرمانی,معنی شعر نیایش از خواجوی کرمانی,معنی شعر ملک سلیمان از خواجوی کرمانی,معنی شعر گل و نوروز از خواجوی کرمانی,معنی شعر گله از یار از خواجوی کرمانی,تجلی صورت و معنی در شعر خواجوی کرمانی,سبک شعری خواجوی کرمانی,شعر زیبا خواجوی کرمانی,اشعار زیبای خواجو کرمانی,شعر های زیبای خواجوی کرمانی

اشعار خواجوی کرمانی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد خواجوی کرمانی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

یاد باد آنکه به روی تو نظر بود مرا

رخ و زلفت عوض شام و سحر بود مرا

شعر امام حسن , شعر در مورد امام حسن , شعر در وصف امام حسن , شعر درباره امام حسن

اشعار خواجوی کرمانی

گفتا تو از کجایی کاشفته می‌نمایی

گفتم منم غریبی از شهر آشنایی

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

اشعار خواجوی کرمانی با معنی

ای که هر دم عنبرت بر نسترن چنبر شود

سنبل از گل برفکن تا خانه پر عنبر شود

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

دیوان اشعار خواجوی کرمانی

درد محبت، درمان ندارد

راه مودت، پایان ندارد

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

شعر خواجوی کرمانی ملک سلیمان

ز تو با تو راز گویم به زبان بی‌زبانی

به تو از تو راه جویم به نشان بی‌نشانی

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

دانلود اشعار خواجوی کرمانی

گفتمش از چه دلم بردی و خونم خوردی

گفت از آن روی که دل دادی و جان نسپردی

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

اشعار عاشقانه خواجوی کرمانی

ما سر بنهادیم و به سامان نرسیدیم

در درد بمردیم و به درمان نرسیدیم

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

زیباترین اشعار خواجوی کرمانی

یاد باد آنکه ز نظاره رویت همه شب

در مه چارده تا روز نظر بود مرا

شعر قدر نشناسی , شعر در مورد قدر نشناسی , شعر درباره قدر نشناسی , شعر در وصف قدر نشناسی

اشعار کوتاه خواجوی کرمانی

گفتا سر چه داری کز سر خبر نداری

گفتم بر آستانت دارم سر گدایی

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

معنی اشعار خواجوی کرمانی

از هزاران دل یکی را باشد استعداد عشق

تا نگویی درصدف هر قطره‌ای گوهر شود

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

شعر خواجوی کرمانی با معنی

از جان شیرین ممکن بود صبر

اما ز جانان امکان ندارد

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

شعر های خواجوی کرمانی با معنی

چه شوی ز دیده پنهان که چو روز می‌نماید

رخ همچو آفتابت ز نقاب آسمانی

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

دیوان اشعار خواجو کرمانی

گفتمش جان ز غمت دادم و سر بنهادم

گفت خوش باش که اکنون ز کفم جان بردی

شعر گیسو , شعر در مورد گیسو , شعر درباره گیسو , شعر در وصف گیسو

مجموعه اشعار خواجوی کرمانی

گفتند که جان در قدمش ریز و ببر جان

جان نیز بدادیم و به جانان نرسیدیم

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

دانلود مجموعه اشعار خواجوی کرمانی

یاد باد آنکه ز رخسار تو هر صبحدمی

افق دیده پر از شعله خور بود مرا

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

دانلود رایگان اشعار خواجوی کرمانی

گفتا کدام مرغی کز این مقام خوانی

گفتم که خوش نوایی از باغ بینوایی

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

شعر عاشقانه از خواجوی کرمانی

هر که را وجدی نباشد کی بغلتاند سماع

آتشی باید که تا دودی بروزن برشود

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

شعر های عاشقانه خواجوی کرمانی

آن را که در جان عشقی نباشد

دل بر کن از وی کو جان ندارد

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعر کوتاه خواجوی کرمانی

تو چه معنی لطیفی که مجرد از دلیلی

تو چه آیتی شریفی که منزه از بیانی

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

اشعار کوتاه از خواجوی کرمانی

گفتمش در شکرت چند به حسرت نگرم

گفت درخویش نگه کن که به چشمش خردی

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعر کوتاه از خواجوی کرمانی

گشتیم گدایان سر کویش و هرگز

در گرد سراپرده سلطان نرسیدیم

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

شعرهای کوتاه از خواجوی کرمانی

یاد باد آنکه ز چشم خوش و لعل لب تو

نقل مجلس همه بادام و شکر بود مرا

یاد باد آنکه ز روی تو و عکس می ناب

دیده پر شعشعه شمس و قمر بود مرا

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

شعر های کوتاه خواجوی کرمانی

یاد باد آنکه گرم زهره گفتار نبود

آخر از حال تو هر روز خبر بود مرا

یاد باد آنکه چو من عزم سفر می‌کردم

بر میان دست تو هر لحظه کمر بود مرا

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

معنی شعر خواجوی کرمانی

یاد باد آنکه برون آمده بودی به وداع

وز سر کوی تو آهنگ سفر بود مرا

یاد باد آنکه چو خواجو ز لب و دندانت

در دهان شکر و در دیده گهر بود مرا

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

معنی شعر ترنج خواجوی کرمانی

گفتا ز قید هستی رو مست شو که رستی

گفتم به می پرستی جستم ز خود رهایی

گفتا جویی نیرزی گر زهد و توبه ورزی

گفتم که توبه کردم از زهد و پارسایی

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

شعر خواجوی کرمانی

گفتا به دلربایی ما را چگونه دیدی

گفتم چو خرمنی گل در بزم دلربایی

گفتا من آن ترنجم کاندر جهان نگنجم

گفتم به از ترنجی لیکن به دست نایی

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

شعر خواجوی کرمانی با معنی

گفتا چرا چو ذره با مهر عشق بازی

گفتم از آنکه هستم سرگشته‌ای هوایی

گفتا بگو که خواجو در چشم ما چه بیند

گفتم حدیث مستان سری بود خدایی

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

شعر خواجوی کرمانی ملک سلیمان

چشم را در بند تا در دل نیاید غیر دوست

گر در مسجد نبندی سگ به مسجد در شود

از دو عالم دست کوته کن چو سرو آزاده‌وار

کانکه کوته دست باشد در جهان سرور شود

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

شعر خواجوی کرمانی

نور نبود هر درونی را که در وی مهر نیست

آتشی چون برفروزی خانه روشن‌تر شود

مؤمنی کو دل به دست عشق بت‌رویی سپرد

گر به کفر زلفش ایمان آورد کافر شود

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

شعر خواجو کرمانی

می‌نویسم شعر بر طومار و می‌شویم به اشک

برامید آنکه شعر سوزناکم تر شود

همچو صبح ار صادقی خواجو مشو خالی ز مهر

کانکه روز مهر ورزیدست نیک اختر شود

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

شعر ترنج خواجوی کرمانی

ذوق فقیران خاقان نیابد

عیش گدایان سلطان ندارد

ای دل ز دلبر پنهان چه داری

دردی که جز او درمان ندارد

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

شعری خواجوی کرمانی

باید که هر کو بیمار باشد

درد از طبیبان پنهان ندارد

در دین خواجو مؤمن نباشد

هر کو به کفرش ایمان ندارد

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

معنی شعر خواجوی کرمانی

ز تو دیده چون بدوزم که تویی چراغ دیده

ز تو کی کنار گیرم که تو در میان جانی

همه پرتو و تو شمعی همه عنصر و تو روحی

همه قطره و تو بحری همه گوهر و تو کانی

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

سبک شعر خواجوی کرمانی

چو تو صورتی ندیدم همه مو به مو لطایف

چو تو سورتی نخواندم همه سر به سر معانی

به جنایتم چه بینی به عنایتم نظر کن

که نگه کنند شاهان سوی بندگان جانی

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

شعر زیبای خواجوی کرمانی

به جز آه و اشک میگون نکشد دل ضعیفم

به سماع ارغنونی و شراب ارغوانی

دل دردمند خواجو به خدنگ غمزه خستن

نه طریق دوستان است و نه شرط مهربانی

شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد

شعر های خواجوی کرمانی با معنی

گفتمش چند کنم ناله و افغان از تو

گفت خاموش که ما را به فغان آوردی

گفتمش هم‌نفسم ناله وآه سحرست

گفت فریاد ز دست تو که بس دم سردی

شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد

شعر از خواجوی کرمانی

گفتمش رنگ رخم گشت ز مهر تو چو کاه

گفت بر من بجوی گر تو به حسرت مردی

گفتمش در تو نظر کردم و دل بسپردم

گفت آخر نه مرا دیدی و جان پروردی

شعر یاد دوست , شعر در مورد یاد دوست , شعر درباره یاد دوست , شعر در وصف یاد دوست

شعری از خواجوی کرمانی

گفتمش بلبل بستان جمال تو منم

گفت پیداست که برگرد قفس می‌گردی

گفتمش کز می لعل تو چنین بی‌خبرم

گفت خواجو خبرت هست که مستم کردی

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

شعر از خواجو کرمانی

چون سایه دویدیم به سر در عقبش لیک

در سایه آن سرو خرامان نرسیدیم

رفتیم که جان بر سر میدانش فشانیم

از سر بگذشتیم و به میدان نرسیدیم

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

شعر های خواجو کرمانی

چون ذره سراسیمه شدیم از غم و روزی

در چشمه خورشید درفشان نرسیدیم

در تیرگی هجر بمردیم و ز لعلش

هرگز به لب چشمه حیوان نرسیدیم

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

معنی شعر ترنج خواجوی کرمانی

ایوب صبوریم که از محنت کرمان

چون یوسف گم گشته به کنعان نرسیدیم

از زلف تو زنار ببستیم و چو خواجو

در کفر بماندیم و به ایمان نرسیدیم

شعر دروغ , شعر در مورد دروغ , شعر درباره دروغ , شعر در وصف دروغ

معنی شعر ترنج از خواجوی کرمانی

مگذر ای یار و درین واقعه مگذار مرا 

چون شدم صید تو بر گیر و نگهدار مرا

شعر یتیم نوازی , شعر در مورد یتیم نوازی , شعر درباره یتیم نوازی , شعر در وصف یتیم نوازی

شعرهای خواجوی کرمانی با معنی

  ای ترک آتش رخ بیار آن آب آتش فام را 

وین جامهٔ نیلی ز من بستان و در ده جام را

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

شعرهای خواجو کرمانی

  ساقیا وقت صبوح آمد بیار آن جام را 

می پرستانیم در ده بادهٔ گلفام را

شعر حماقت , شعر در مورد حماقت , شعر درباره حماقت , شعر در وصف حماقت

شعری از خواجوی کرمانی بامعنی

یاد باد آنکه بروی تو نظر بود مرا 

رخ و زلفت عوض شام و سحر بود مرا

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

شعری درباره خواجوی کرمانی

دست گیرید درین واقعه کافتاد مرا

  که نماندست کنون طاقت بیداد مرا

شعر خانواده , شعر در مورد خانواده , شعر درباره خانواده , شعر در وصف خانواده

معنی شعر نیایش از خواجوی کرمانی

مگذار مطرب را دمی کز چنگ بنهد چنگ را

در آبگون ساغر فکن آن آب آتش رنگ را

شعر دنیا , شعر در مورد دنیا , شعر درباره دنیا , شعر در وصف دنیا

معنی شعر ملک سلیمان از خواجوی کرمانی

  رام را گر برگ گل باشد نبیند ویس را 

ور سلیمان ملک خواهد ننگرد بلقیس را

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

معنی شعر گل و نوروز از خواجوی کرمانی

  آن نقش بین که فتنه کند نقش‌بند را 

و آن لعل لب که نرخ شکستت قند را

شعر دست , شعر در مورد دست , شعر درباره دست , شعر در وصف دست

معنی شعر گله از یار از خواجوی کرمانی

مگذار مطرب را دمی کز چنگ بنهد چنگ را 

در آبگون ساغر فکن آن آب آتش رنگ را

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

تجلی صورت و معنی در شعر خواجوی کرمانی

این بوی بهاراست که از صحن چمن خاست

یا نکهت مشک است کز آهوی ختن خاست

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

سبک شعری خواجوی کرمانی

دل گر خطری دارد از جان خطرش نبود

از جان خطرش نبود دل گر خطری دارد

شعر یزد , شعر در مورد یزد , شعر درباره یزد , شعر در وصف یزد

شعر زیبا خواجوی کرمانی

آب آتش میبرد خورشید شب‌پوش شما 

میرود آب حیات از چشمهٔ نوش شما

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

اشعار زیبای خواجو کرمانی

بگوئید ای رفیقان ساربان را

که امشب باز دارد کاروان را

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

شعر های زیبای خواجوی کرمانی

پیش صاحب‌نظران ملک سلیمان بادست

بلکه آنست سلیمان که ز ملک آزادست

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

اشعار خواجوی کرمانی

  اگرم زار کشی می‌کش و بیزار مشو 

زاریم بین و ازین بیش میازار مرا

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

اشعار خواجوی کرمانی با معنی

  چون بندگان خاص را امشب به مجلس خوانده‌ئی 

در بزم خاصان ره مده عامان کالانعام را

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

دیوان اشعار خواجوی کرمانی

  زاهدانرا چون ز منظوری نهانی چاره نیست

  پس نشاید عیبت کردن رند درد آشام را

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعر خواجوی کرمانی ملک سلیمان

  یاد باد آنکه ز نظارهٔ رویت همه شب

در مه چارده تا روز نظر بود مرا

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

دانلود اشعار خواجوی کرمانی

  راز من جمله فرو خواند بر دشمن و دوست 

اشک ازین واسطه از چشم بیفتاد مرا

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

اشعار عاشقانه خواجوی کرمانی

  جام صبوحی نوش کن قول مغنی گوش کن 

درکش می و خاموش کن فرهنگ بی‌فرهنگ را

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

زیباترین اشعار خواجوی کرمانی

اگر تو عشق نبازی بعمر خویش چه نازی

که کار زنده‌دلان عشق بازی است نه بازی

 مرا بجور رقیبان مران ز کوی حبیبان

درون کعبه چه باک از مخالفان حجازی

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

اشعار کوتاه خواجوی کرمانی

میان حلقهٔ رندان مگو ز توبه و تقوی

بیان عشق حقیقی مجو ز عشق مجازی

 مکن ملامت رامین اگر ملازم ویسی

مباش منکر محمود اگر مقر ایازی

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

معنی اشعار خواجوی کرمانی

بمیر بر سر کویش گرت بود سر کویش

که پیش اهل حقیقت شهید باشی و غازی

 کنند گوشه‌نشینان کنج خلوت چشمم

هزار میخی مژگان بخون دیده نمازی

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

شعر خواجوی کرمانی با معنی

به تیرگی و درازی شبی چو دوش ندیدم

اگر چه زلف تو از دوش بگذرد بدرازی

 متاب روی ز مهر ار چه آفتاب منیر

بحسن خویش مناز ار چه در تنعم و نازی

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

شعر های خواجوی کرمانی با معنی

بزیر پای تو خواجو اگر چه مور بمیرد

ترا خبر نبود بر فراز ابرش تازی

 اگر چه بلبل باغ محبتست ولیکن

مگس چگونه کند پیش باز دعوی بازی

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

دیوان اشعار خواجو کرمانی

چه جرم رفت که رفتی و ترک ما کردی

به خون ما خطی آوردی و خطا کردی

 گرت کدورتی از دوستان مخلص بود

چرا برفتی و با دشمنان صفا کردی

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

مجموعه اشعار خواجوی کرمانی

کنون که قامت من در پی تو شد چو کمان

دل مرا هدف ناوک بلا کردی

 به خشم رفتی و اشکت ز پی دوانیدم

چو رفت آب رخم عزم ماجرا کردی

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

دانلود مجموعه اشعار خواجوی کرمانی

چرا چو گیسوی مشکین خویشتن در تاب

شدی و پیرهن صبر من قبا کردی

 ز دیده رفتی و از دل نمی‌روی بیرون

در آن خرابه ندانم چگونه جا کردی

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

دانلود رایگان اشعار خواجوی کرمانی

اگر چنانکه ز چشمم شدی حکایت کن

کز آب چون بگذشتی مگر شنا کردی

 چو پیش اسب تو دیدی که می‌نهادم رخ

بشه رخم زدی و بردی و دغا کردی

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

شعر عاشقانه از خواجوی کرمانی

کدام وقت ز احوال ما بپرسیدی

کدام روز نگاهی به سوی ما کردی

 طبیب درد دل خستگان توئی لیکن

که دیده است که رنج کسی دوا کردی

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

شعر های عاشقانه خواجوی کرمانی

چو در طریق محبت قدم زدی خواجو

ز دست رفتی و سر در سر وفا کردی

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

شعر کوتاه خواجوی کرمانی

ای پسر دامن اهل قدم از دست مده

ورت از دست بر آید کرم از دست مده

 چون کسی نیست که با او نفسی بتوان برد

برو و همدم خود باش و دم از دست مده

شعر پدر و دختر, شعر در مورد پدر و دختر, شعر درباره پدر و دختر, شعر در وصف پدر و دختر

اشعار کوتاه از خواجوی کرمانی

در فنا محو شو و گنج بقا حاصل کن

بگذر از ملک وجود و عدم از دست مده

 شادی وصل اگرت دست نخواهد دادن

هجر را باش و سر کوی غم از دست مده

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

شعر کوتاه از خواجوی کرمانی

اگر از توبه و سالوس ندامت داری

با ندیمان بسر آر و ندم از دست مده

 خرقه از پیرمغان گیر و گرت دست دهد

کنج بتخانه و روی صنم از دست مده

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

شعرهای کوتاه از خواجوی کرمانی

چون یقینی که همه ملکت جم بر بادست

پشت پائی بزن و جام جم از دست مده

 یار اگر طالب درد تو بود درمان چیست

از دوا روی بتاب و الم از دست مده

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

شعر های کوتاه خواجوی کرمانی

گر چه آن خسرو خوبان ندهد داد کسی

خاک برسر کن و پای علم از دست مده

 وگر از پای فتادی و نشد کارت راست

آن سر زلف پر از پیچ و خم از دست مده

 چون شدی معتکف کعبه قربت خواجو

در طواف آی و حریم حرم از دست مده

اشعار خواجوی کرمانی

اشعار قیصر امین پور

جمعه 26 آبان 1396 ساعت 18:37

اشعار قیصر امین پور

اشعار قیصر امین پور,اشعار قیصر امین پور,اشعار قیصر امین پور قطار,اشعار قیصر امین پور عاشقانه,شعر قیصر امین پور درباره خدا,شعر قیصر امین پور پیش از اینها,شعر قیصر امین پور قطار,شعر قیصر امین پور عاشقانه,اشعار کوتاه عاشقانه قیصر امین پور,اشعار ناب عاشقانه قیصر امین پور,دانلود اشعار عاشقانه قیصر امین پور,شعر قیصر امین پور پیش از اینها فکر میکردم خدا,شعر قیصر امین پور,شعر قیصر امین پور درباره خدا,شعر قیصر امین پور پیش از اینها,شعر قیصر امین پور مثل چشمه مثل رود,شعر قیصر امین پور پیش از اینها فکر میکردم خدا,شعر در مورد قیصر امین پور,شعر درباره خدا قیصر امین پور,شعری در مورد قیصر امین پور,شعر در مورد دوست از قیصر امین پور,شعر درباره قیصر امین پور,شعری در باره ی قیصر امین پور,شعری درباره قیصر امین پور,شعر در مورد امام زمان از قیصر امین پور,شعر قیصر امین پور در باره خدا,شعر قیصر امین پور در باره ی خدا,شعر زیبای قیصر امین پور درباره خدا,دانلود شعر قیصر امین پور درباره خدا,شعری درباره ی نوجوانی از قیصر امین پور,شعر درباره ی قیصر امین پور,یک شعر درباره ی قیصر امین پور,شعر درباره ی نوجوانی از قیصر امین پور

اشعار قیصر امین پور

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد قیصر امین پور برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

گفتی غزل بگو! چه بگویم؟ مجال کو؟

شیرین من، برای غزل شور و حال کو؟

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

اشعار قیصر امین پور

گرچه چون موج مرا شوق زخود رستن بود

موج موج دل من تشنه ی پیوستن بود

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

اشعار قیصر امینپور

آه، ای شباهت دور!

ای چشم های مغرور !

این روزها که جرأت دیوانگی کم است

بگذار باز هم به تو برگردم !

بگذار دست کم

گاهی تو را به خواب ببینم!

بگذار در خیال تو باشم!

بگذار

بگذاریم!

این روزها

خیلی برای گریه دلم تنگ است

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

اشعار قیصر امین پور قطار

مردم همه

تو را به خدا

سوگند می دهند

اما برای من

تو آن همیشه ای 

که خدا را به تو

سوگند می د هم.

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

اشعار قیصر امین پور عاشقانه

ناگهان چقدر زود دیر می شود !…

حرفهای ما هنوز ناتمام…

تا نگاه می کنی 

وقت رفتن است

بازهم همان حکایت همیشگی !

پیش از انکه با خبر شوی

لحظه ی عزیمت تو نا گزیر می شود

ای…

ای دریغ و حسرت همیشگی

ناگهان چقدر زود دیر می شود!

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

شعر قیصر امین پور درباره خدا

امشب تمام حوصله ام را

در یک کلام کوچک

در «تو»

خلاصه کردم:

ای کاش می شد

یک بار

تنها همین

یک بار

تکرار می شدی!

تکرار…

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

شعر قیصر امین پور پیش از اینها

وقتی تو نیستی

نه هست های ما

چونانکه بایدند

نه باید ها …

مثل همیشه آخر حرفم

و حرف آخرم را

با بغض می خورم

عمری است

لبخندهای لاغر خود را

در دل ذخیره می کنم :

باشد برای روز مبادا !

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

شعر قیصر امین پور قطار

قطار می‌رود

تو می‌روی

تمام ایستگاه می‌رود

و من چقدر ساده‌ام که سال‌های سال

در انتظار تو

کنار این قطار رفته ایستاده‌ام

و همچنان به نرده‌های ایستگاه رفته تکیه داده‌ام‌‌!

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

شعر قیصر امین پور عاشقانه

باد بازیگوش

بادبادک را

بادبادک

دست کودک را

هر طرف می‌بُرد

کودکی‌هایم

با نخی نازک به دست باد

آویزان

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

اشعار کوتاه عاشقانه قیصر امین پور

می‌خواهمت چنان که شب خسته خواب را

می‌جویمت چنان که لب تشنه آب را

شعر گیسو , شعر در مورد گیسو , شعر درباره گیسو , شعر در وصف گیسو

اشعار ناب عاشقانه قیصر امین پور

من به چشمهای بی قرار تو

قول می دهم

ریشه های ما به آب

شاخه های ما به آفتاب می رسد

ما دوباره سبز می شویم

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

دانلود اشعار عاشقانه قیصر امین پور

پر می‌زند دلم به هوای غزل، ولی

گیرم هوای پر زدنم هست، بال کو؟

گیرم به فال نیک بگیرم بهار را

چشم و دلی برای تماشا و فال کو؟

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

شعر قیصر امین پور پیش از اینها فکر میکردم خدا

تقویم چارفصل دلم را ورق زدم

آن برگ‌های سبزِِ سرآغاز سال کو؟

رفتیم و پرسش دل ما بی‌جواب ماند

حال سؤال و حوصله‌‌ی قیل و قال کو؟

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

شعر قیصر امین پور

یک دم آرام ندیدم دل خود را همه عمر

بس که هر لحظه به صد حادثه آبستن بود

خواستم از تو به غیر از تو نخواهم اما

خواستن ها همه موقوف توانستن بود

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

شعر قیصر امین پور درباره خدا

کاش از روز ازل هیچ نمی دانستم

که هبوط ابدم در پی دانستن بود

چشم تا باز کنم فرصت دیدار گذشت

همه ی طول سفر یک چمدان بستن بود.

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعر قیصر امین پور پیش از اینها

محو توام چنان که ستاره به چشم صبح

یا شبنم سپیده‌دمان آفتاب را

بی‌تابم آنچنان که درختان برای باد

یا کودکان خفته به گهواره تاب را

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

شعر قیصر امین پور مثل چشمه مثل رود

بایسته‌ای چنان که تپیدن برای دل

یا آنچنان که بال پریدن عقاب را

حتی اگر نباشی، می‌آفرینمت

چونانکه التهاب بیابان سراب را

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعر قیصر امین پور پیش از اینها فکر میکردم خدا

ای خواهشی که خواستنی تر ز پاسخی

با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

شعر در مورد قیصر امین پور

از دست تو در این همه سرگردانی

تکلیف دلم چه بود اگر عشق نبود؟

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

شعر درباره خدا قیصر امین پور

روشن از روی تو چشم و دل روز

صبح از نـام تو دم زد که دمید

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

شعری در مورد قیصر امین پور

ای عشق به شوقِ تو گذر می‌کنم از خویش

تو قافِ قرارِ من و

من عینِ عبورم

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

شعر در مورد دوست از قیصر امین پور

از کویر سوت و کور، تا مرا صدا زدی

دیدمت ولی چه دور ! دیدمت ولی چه دیر!

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

شعر درباره قیصر امین پور

سر به زیر و ساکت و بی دست و پا می رفت دل

یک نظر روی تو را دید و حواسش پرت شد

بر زمین افتاد چون اشکی ز چشم آسمان

ناگهان این اتفاق افتاد : “زوجی فرد شد”

شعر چپ دست ها , شعر در مورد چپ دست ها , شعر درباره چپ دست ها , شعر در وصف چپ دست ها

شعری در باره ی قیصر امین پور

از شعر و استعاره و تشبیه برتری

با هیچ کس جز تو نسنجیده ام تو را

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

شعری درباره قیصر امین پور

دردهای من

جامه نیستند

تا ز تن در آورم

شعر چاپلوسی , شعر در مورد چاپلوسی , شعر درباره چاپلوسی , شعر در وصف چاپلوسی

شعر در مورد امام زمان از قیصر امین پور

این حنجره این باغ صدا را نفروشید

این پنجره این خاطره‌ها را نفروشید

در شهر شما باری اگر عشق فروشی است

هم غیرت آبادی ما را نفروشید

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

شعر قیصر امین پور در باره خدا

تنها، به‌خدا، دلخوشی ما به دل ماست

صندوقچه ی راز خدا را نفروشید

سرمایه ی دل نیست به جز اشک و به جز آه

پس دست‌کم این آب و هوا را نفروشید

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

شعر قیصر امین پور در باره ی خدا

در دست خدا آینه ای جز دل ما نیست

آیینه شمایید شما را نفروشید

در پیله ی پرواز به جز کرم نلولد

پروانه ی پرواز رها را نفروشید

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

شعر زیبای قیصر امین پور درباره خدا

یک عمر دویدیم و لب چشمه رسیدیم

این هروله ی سعی و صفا را نفروشید

دور از نظر ماست اگر منزل این راه

این منظره ی دورنما را نفروشید

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

دانلود شعر قیصر امین پور درباره خدا

هر چه هستی باش!

اما کاش …

نه !!

جز اینم آرزویی نیست

هرچه هستی باش !

اما باش !

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

شعری درباره ی نوجوانی از قیصر امین پور

ماکه این همه برای عشق

آه و ناله‌ی دروغ می‌کنیم

راستی چرا؟

در رثای بی‌شمار عاشقان

که بی‌دریغ

خون خویش را نثارعشق می‌کنند

از نثار یک دریغ هم

دریغ می‌کنیم؟

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

شعر درباره ی قیصر امین پور

آخـــرش روٖزی بــهــارِ خنٖده هامان می رســد

پس بیا با عشق، فصلِ بغضمان را رد کنیم

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

یک شعر درباره ی قیصر امین پور

ای روزهای خوب که در راهید!

ای جاده های گمشده در مه!

ای روزهای سختِ ادامه!

از پشتِ لحظه ها به در آیید

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

شعر درباره ی نوجوانی از قیصر امین پور

نه خطی ، نه خالی ، نه خواب و خیالی

من ای حس مبهم تو را “دوست دارم”

شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد

اشعار قیصر امین پور

هـر چـنٖـد تـو را هـزار ره باشد لـیک

جز راهِ دل از هیچ رهی ره به تو نیست…

شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد

اشعار قیصر امین پور

بیچاره ی

دُچارِ تو را

چاره

جُز تو

چیست…!؟

شعر یاد دوست , شعر در مورد یاد دوست , شعر درباره یاد دوست , شعر در وصف یاد دوست

اشعار قیصر امین پور قطار

مثل آن مرداب غمگینی که نیلوفر نداشت

حال من بد بود اما هیچ کس باور نداشت!

خوب می دانم که “تنهایی” مرا دق می دهد

عشق هم در چنته اش چیزی از این بهتر نداشت!

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

اشعار قیصر امین پور عاشقانه

آنقدر می ترسم از بی رحمی پاییز که

ترس من را روز پایانی شهریور نداشت!

زندگی ظرف بلوری بود کنج خانه ام

ناگهان افتاد از چشمم، ولی مو برنداشت!

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

شعر قیصر امین پور درباره خدا

حال من، حال گل سرخی ست در چنگ مغول

هیچ کس حالی شبیه من به جز “قیصر” نداشت!

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

شعر قیصر امین پور پیش از اینها

ای خواهشی که خواستنی تر ز پاسخی

با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را

شعر دروغ , شعر در مورد دروغ , شعر درباره دروغ , شعر در وصف دروغ

شعر قیصر امین پور قطار

چه شب‌ها من و آسمان تا دمِ صبح

سرودیم نم‌نم ، تو را دوست دارم ..

شعر خبر خوش , شعر در مورد خبر خوش , شعر درباره خبر خوش , شعر در وصف خبر خوش

شعر قیصر امین پور عاشقانه

موجیم و وصل ما، از خود بریدن است

ساحل بهانه ای ست، رفتن رسیدن است

شعر یتیم نوازی , شعر در مورد یتیم نوازی , شعر درباره یتیم نوازی , شعر در وصف یتیم نوازی

اشعار کوتاه عاشقانه قیصر امین پور

از غم خبری نبود

اگر عشق نبود

دل بود ولی چه سود

اگر عشق نبود…

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

اشعار ناب عاشقانه قیصر امین پور

تو از من

تمامِ دلم را

گرفتی

از این بیش

باج و خراجی

ندیدم!

شعر حماقت , شعر در مورد حماقت , شعر درباره حماقت , شعر در وصف حماقت

دانلود اشعار عاشقانه قیصر امین پور

درد تو به جان خریدم و دم نزدم

درمان تو را ندیدم و دم نزدم

از حرمت درد تو ننالیدم هیچ

آهسته لبی گزیدم و دم نزدم…

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

شعر قیصر امین پور پیش از اینها فکر میکردم خدا

سایه سنگ بر آینه خورشید چرا ؟

خودمانیم ، بگو این همه تردید چرا ؟

نیست چون چشم مرا تاب دمى خیره شدن

طعن و تردید به سرچشمه خورشید چرا ؟

شعر خانواده , شعر در مورد خانواده , شعر درباره خانواده , شعر در وصف خانواده

شعر قیصر امین پور

طنز تلخى است به خود تهمت هستى بستن

آن که خندید چرا ، آن که نخندید چرا ؟

طالع تیره ام از روز ازل روشن بود

فال کولى به کفم خط خطا دید چرا ؟

شعر دنیا , شعر در مورد دنیا , شعر درباره دنیا , شعر در وصف دنیا

شعر قیصر امین پور درباره خدا

من که دریا دریا غرق کف دستم بود

حالیا حسرت یک قطره که خشکید چرا ؟

گفتم این عید به دیدار خودم هم بروم

دلم از دیدن این آینه ترسید چرا ؟

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

شعر قیصر امین پور پیش از اینها

آمدم یک دم مهمان دل خود باشم

ناگهان سوگ شد این سور شب عید چرا ؟

شعر دست , شعر در مورد دست , شعر درباره دست , شعر در وصف دست

شعر قیصر امین پور مثل چشمه مثل رود

رونوشتِ روز ها را

روی ِهم سنجاق کردم

شنبه هایِ بی پناهی,

جمعه_هایِ بی قراری

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

شعر قیصر امین پور پیش از اینها فکر میکردم خدا

عاشقی را چه نیازیست به توجیه و دلیل؟

که تو ای “عشق”

همان پرسشِ بی زیرایی…

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

شعر در مورد قیصر امین پور

این جزر و مدِ چیست که تا ماه می رود؟

دریای درد کیست که در چاه می رود؟

این سان که چرخ می گذرد بر مدار شوم

بیم خسوف و تیرگی ماه می رود

شعر یزد , شعر در مورد یزد , شعر درباره یزد , شعر در وصف یزد

شعر درباره خدا قیصر امین پور

گویی که چرخ بوی خطر را شنیده است

یک لحظه مکث کرده، به اکراه می رود

آبستن عزای عظیمی است، کاین چنین

آسیمه سر، نسیم سحرگاه می رود

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

شعری در مورد قیصر امین پور

امشب فرو فتاده مگر ماه از آسمان

یا آفتاب روی زمین راه می رود؟

در کوچه های کوفه صدای عبور کیست؟

گویا دلی به مقصد دلخواه می رود

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

شعر در مورد دوست از قیصر امین پور

دارد سر شکافتن فرق آفتاب

آن سایه ای که در دل شب راه می رود

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

شعر درباره قیصر امین پور

گرفته تر ز خزان دلم خزانی نیست

ستاره بارتر از چشمم آسمانی نیست

به حجم تنگدلی های آفتابی من

مدار حوصله هیچ کهکشانی نیست

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعری در باره ی قیصر امین پور

سزای پاکی ات ای اشک، آستینی نیست

به سر بلندی ات ای عشق، آستانی نیست

مرا که شانه ام از حمل آفتاب خم است

بجز پناه دو دست تو سایبانی نیست

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

شعری درباره قیصر امین پور

به سوگواری این چشم های سرگردان

به غیر چشم سیاه تو نوحه خوانی نیست

به غیر تسلیت چشم های دلسوزت

مرا نیاز تسلی به همزبانی نیست

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعر در مورد امام زمان از قیصر امین پور

ای غم ، تو که هستی از کجا می آیی؟

هر دم به هوای دل ما می آیی

باز آی و قدم به روی چشمم بگذار

چون اشک به چشمم آشنا می آیی

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

شعر قیصر امین پور در باره خدا

کارى ندارم که کجایى

چه میکنى

بى عشق سر مکن

که دلت پیر مى شود …

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

شعر قیصر امین پور در باره ی خدا

بوی بهار می شنوم از صدای تو

نازکتر از گل است گل گونه های تو

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

شعر زیبای قیصر امین پور درباره خدا

برای رسیدن ، چه راهی بریدم

در آغاز رفتن ، به پایان رسیدم

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

دانلود شعر قیصر امین پور درباره خدا

ای آرزوی اولین گام رسیدن

بر جاده‌های بی‌سرانجام رسیدن

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

شعری درباره ی نوجوانی از قیصر امین پور

ما که این همه برای عشق

آه و ناله ی دروغ می کنیم

راستی چرا

در رثای بی شمار عاشقان

که بی دریغ

خون خویش را نثار عشق می کنند

از نثار یک دریغ هم

دریغ می کنیم؟

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

شعر درباره ی قیصر امین پور

تا نسوزم

تا نسوزانم

تا مبادا بی هوا خاموش …

پس چگونه

بی امان روشن نگه دارم

سالها این پاره آتش را

در کف دستم ؟

تا بدانم همچنان هستم !

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

یک شعر درباره ی قیصر امین پور

ای در طنین نبض تو آهنگ قلب من

ای بوی هر چه گل نفس آشنای تو

ای صورت تو آیه و آیینه خدا

حقا که هیچ نقص ندارد خدای تو

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

شعر درباره ی نوجوانی از قیصر امین پور

صد کهکشان ستاره و هفت آسمان حریر

آورده ام که فرش کنم زیر پای تو

رنگین کمان از نخ باران تنیده ام

تا تاب هفت رنگ ببندم برای تو

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

اشعار قیصر امین پور

چیزی عزیزتر ز تمام دلم نبود

ای پاره دلم که بریزم به پای تو

امروز تکیه گاه تو آغوش گرم من

فردا عصای خستگی ام شانه های تو

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

اشعار قیصر امین پور

در خاک هم دلم به هوای تو می تپد

چیزی کم از بهشت ندارد هوای تو

همبازیان خواب تو خیل فرشتگان

آواز آسمانیان لای لای تو

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

اشعار قیصر امین پور قطار

بگذار با تو عالم خود را عوض کنم

یک لحظه تو به جای من و من به جای تو

این حال و عالمی که تو داری برای من

دار و ندار و جان و دل من برای تو

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

اشعار قیصر امین پور عاشقانه

دهانم شد از بوی نام تو لبریز

به هر کس که گل گفتم و گل شنیدم

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

شعر قیصر امین پور درباره خدا

ای دل به جان تو ! دل و جانم از آن توست

ای درد تو به جان من ای من فدای تو

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

شعر قیصر امین پور پیش از اینها

به آیین دل سر سرسپردم دمادم

که یک عمر بی وقفه در خون تپیدم

به هر کس که دل باختم ، داغ دیدم

به هر جا که گل کاشتم ، خار چیدم

شعر پدر و دختر, شعر در مورد پدر و دختر, شعر درباره پدر و دختر, شعر در وصف پدر و دختر

شعر قیصر امین پور قطار

من از خیر این ناخدایان گذشتم

خدایی برای خودم آفریدم

به چشمم بد ِ مردمان عین خوبی است

که من هر چه دیدم ، ز چشم تو دیدم

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

شعر قیصر امین پور عاشقانه

امشب تمام حوصله ام را

در یک کلام کوچک

در «تو»

خلاصه کردم

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

اشعار کوتاه عاشقانه قیصر امین پور

یک کلبه ی خراب و کمی پنجره

یک ذره آفتاب و کمی پنجره

ای کاش جای این همه دیوار و سنگ

آیینه بود و آب و کمی پنجره

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

اشعار ناب عاشقانه قیصر امین پور

در این سیاه چال سراسر سوال

چشم و دلی مجاب و کمی پنجره

بویی ز نان و گل به همه می رسید

با برگی از کتاب و کمی پنجره

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

دانلود اشعار عاشقانه قیصر امین پور

موسیقی سکوت شب و بوی سیب

یک قطعه شعر ناب و کمی پنجره

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

شعر قیصر امین پور پیش از اینها فکر میکردم خدا

از غم خبری نبود اگر عشق نبود

دل بود ولی چه سود اگر عشق نبود ؟

بی رنگ تر از نقطه ی موهومی بود

این دایره ی کبود ، اگر عشق نبود

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

شعر قیصر امین پور

از آینه ها غبار خاموشی را

عکس چه کسی زدود اگر عشق نبود ؟

در سینه ی هر سنگ دلی در تپش است

از این همه دل چه سود اگر عشق نبود ؟

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

شعر قیصر امین پور درباره خدا

بی عشق دلم جز گرهی کور چه بود ؟

دل چشم نمی گشود اگر عشق نبود

از دست تو در این همه سرگردانی

تکلیف دلم چه بود اگر عشق نبود ؟

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

شعر قیصر امین پور پیش از اینها

سراپا اگر زرد پژمرده ایم

ولی دل به پاییز نسپرده ایم

چو گلدان خالی ، لب پنجره

پر از خاطرات ترک خورده ایم

اشعار قیصر امین پور

اشعار رودکی

سه‌شنبه 23 آبان 1396 ساعت 18:52

اشعار رودکی

شعر درمورد رودکی,تحقیق در مورد رودکی پدر شعر فارسی,تحقیق درباره رودکی پدر شعر فارسی,تحقیق درباره ی رودکی پدر شعر فارسی,مطالبی در مورد رودکی پدر شعر فارسی,شعر رودکی,شعر رودکی عاشقانه,رودکی شعر معروف,شعر چنگ رودکی,اشعار رودکی,اشعار رودکی Pdf,اشعار رودکی,دیوان اشعار رودکی,اشعار رودکی,دیوان شعر رودکی,دانلود دیوان اشعار رودکی

اشعار رودکی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد رودکی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

هیچ گنجی نیست از فرهنگ به

تا توانی رو هوا زی گنج نه

اشعار صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی بهشت , شعر صائب تبریزی در مورد بهشت

شعر درمورد رودکی

هنوز با منی و از نهیب رفتن تو

به روز وقت شمارم، به شب ستاره شمارم

شعر ابوسعید ابوالخیر , اشعار ابوسعید ابوالخیر , شعر عاشقانه از ابوسعید ابوالخیر , کتاب شعر ابوسعید ابوالخیر , زیباترین شعر ابوسعید ابوالخیر

تحقیق در مورد رودکی پدر شعر فارسی

چون لطیف آید به گاه نوبهار

بانگ رود و بانگ کبک و بانگ تز

اشعار سعدی , اشعار سعدی شیرازی , شعر سعدی شیرازی عاشقانه , غزلیات سعدی شیرازی

تحقیق درباره رودکی پدر شعر فارسی

تنت یک و جان یکی و چندین دانش

ای عجبی! مردمی تو، یا دریا؟

شعر ظهر عاشورا , شعر در مورد ظهر عاشورا , شعر در وصف ظهر عاشورا , شعر درباره ظهر عاشورا

تحقیق درباره ی رودکی پدر شعر فارسی

تا درگه او یابی مگذرد به در کس

زیرا که حرامست تیمم به لب یم

شعر ضربان قلب , شعر در مورد ضربان قلب , شعر در وصف ضربان قلب , شعر درباره ضربان قلب

مطالبی در مورد رودکی پدر شعر فارسی

از مهر او ندارم بی خنده کام و لب

تا سرو سبز باشد و بار آورد پده

شعر ذوالفقار , شعر در مورد ذوالفقار , شعر در وصف ذوالفقار , شعر درباره ذوالفقار

شعر رودکی

کار بوسه چو آب خوردن شور

بخوری بیش، تشنه‌تر گردی

شعر ذوالجناح , شعر در مورد ذوالجناح , شعر در وصف ذوالجناح , شعر درباره ذوالجناح

شعر رودکی عاشقانه

بوی جوی مولیان آید همی

یاد یار مهربان آید همی

ریگ آموی و درشتی راه او

زیر پایم پرنیان آید همی

شعر ظاهر و باطن , شعر در مورد ظاهر و باطن , شعر در وصف ظاهر و باطن , شعر درباره ظاهر و باطن

رودکی شعر معروف

آب جیحون از نشاط روی دوست

خنگ ما را تا میان آید همی

ای بخارا! شاد باش و دیر زی

میر زی تو شادمان آید همی

شعر عاشورا , شعر در مورد عاشورا , شعر در وصف عاشورا , شعر درباره عاشورا

شعر چنگ رودکی

میر ماه است و بخارا آسمان

ماه سوی آسمان آید همی

میر سرو است و بخارا بوستان

سرو سوی بوستان آید همی

آفرین و مدح سود آید همی

گر به گنج اندر زیان آید همی

شعر ژاله , شعر در مورد ژاله , شعر در وصف ژاله , شعر درباره ژاله

اشعار رودکی

چون تیغ به دست آری، مردم نتوان کشت

نزدیک خداوند بدی نیست فرامشت

این تیغ نه از بهر ستمکاران کردند

انگور نه از بهر نبیذ است به چرخشت

شعر ضمیر ناخودآگاه , شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه , شعر در وصف ضمیر ناخودآگاه , شعر درباره ضمیر ناخودآگاه

اشعار رودکی Pdf

عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده

حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت

گفتا که: که را کشتی تا کشته شدی زار؟

تا باز که او را بکشد؟ آن که تو را کشت

شعر ژن , شعر در مورد ژن , شعر در وصف ژن , شعر درباره ژن

اشعار رودکی

انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس

تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت

شعر ضحاک , شعر در مورد ضحاک , شعر در وصف ضحاک , شعر درباره ضحاک

دیوان اشعار رودکی

اگرچه عذر بسی بود روزگار نبود

چنان که بود به ناچار خویشتن بخشود

خدای را بستودم، که کردگار من است

زبانم از غزل و مدح بندگانش نسود

شعر ذهن , شعر در مورد ذهن , شعر در وصف ذهن , شعر درباره ذهن

اشعار رودکی

همه به تنبل و بند است بازگشتن او

شرنگ نوش آمیغ است و روی زراندود

بنفشه‌های طری خیل خیل بر سر کرد

چو آتشی که به گوگرد بردوید کبود

بیار و هان بده آن آفتاب کش بخوری

ز لب فرو شود و از رخان برآید زود

شعر لیله الرغائب , شعر در مورد لیله الرغائب , شعر در وصف لیله الرغائب , شعر درباره لیله الرغائب

دیوان شعر رودکی

آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب

با صد هزار نزهت و آرایش عجیب

شاید که مرد پیر بدین گه شود جوان

گیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب…

شعر کلاه , شعر در مورد کلاه , شعر در وصف کلاه , شعر درباره کلاه

دانلود دیوان اشعار رودکی

باران مشکبوی ببارید نو به نو

وز برگ بر کشید یکی حله قشیب

کنجی که برف پیش همی داشت گل گرفت

هر جو یکی که خشک همی بود شد رطیب

شعر عید قربان , شعر در مورد عید قربان , شعر در وصف عید قربان , شعر درباره عید قربان

شعر درمورد رودکی

تندر میان دشت همی باد بردمد

برق از میان ابر همی برکشد قضیب

لاله میان کشت بخندد همی ز دور

چون پنجه عروس به حنّا شده خضیب

شعر طبیب , شعر در مورد طبیب , شعر در وصف طبیب , شعر درباره طبیب

تحقیق در مورد رودکی پدر شعر فارسی

بلبل همی بخواند در شاخسار بید

سار از درخت سرو مرو را شده مجیب…

هر چند نوبهار جهان است به چشم خوب

دیدار خواجه خوب‌تر، آن مهتر حسیب

شعر فوت پدر , شعر در مورد فوت پدر , شعر در وصف فوت پدر , شعر درباره فوت پدر

تحقیق درباره رودکی پدر شعر فارسی

شیب تو با فراز وفراز تو با نشیب

فرزند آدمی به تو اندر به شیب و تیب

دیدی تو ریژ و کام بدو اندرون بسی

بارید کان مطرب بودی به فر و زیب

شعر لاله , شعر در مورد لاله , شعر در وصف لاله , شعر درباره لاله

تحقیق درباره ی رودکی پدر شعر فارسی

دل تنگ مدار، ای ملک، از کار خدایی

آرام و طرب را مده از طبع جدایی

صد بار فتادست چنین هر ملکی را

آخر برسیدند به هر کام روایی

شعر نوزاد , شعر در مورد نوزاد , شعر در وصف نوزاد , شعر درباره نوزاد

مطالبی در مورد رودکی پدر شعر فارسی

آن کس که تو را دید و تو را بیند در جنگ

داند که: تو با شیر به شمشیر درآیی

این کار سمایی بد، نه قوت انسان

کس را نبود قوت به کار سمایی

آنان که گرفتار شدند از سپه تو

از بند به شمشیر تو یابند رهایی

شعر گل آفتابگردان , شعر در مورد گل آفتابگردان , شعر در وصف گل آفتابگردان , شعر درباره گل آفتابگردان

شعر رودکی

مرا بسود و فرو ریخت هر چه دندان بود

نبود دندان، لابل چراغ تابان بود

سپید سیم زده بود و در و مرجان بود

ستاره سحری بود و قطره باران بود

شعر گل نیلوفر , شعر در مورد گل نیلوفر , شعر در وصف گل نیلوفر , شعر درباره گل نیلوفر

شعر رودکی عاشقانه

یکی نماند کنون زان همه، بسود و بریخت

چه نحس بود! همانا که نحس کیوان بود

نه نحس کیوان بود و نه روزگار دراز

چو بود؟ منت بگویم: قضای یزدان بود

شعر ضربه خوردن , شعر در مورد ضربه خوردن , شعر در وصف ضربه خوردن , شعر درباره ضربه خوردن

رودکی شعر معروف

جهان همیشه چنین است، گرد گردان است

همیشه تا بود آیین گرد، گردان بود

همان که درمان باشد، به جای درد شو

و باز درد، همان کاز نخست درمان بود

شعر شادی , شعر در مورد شادی , شعر در وصف شادی , شعر درباره شادی

شعر چنگ رودکی

کهن کند به زمانی همان کجا نو بود

و نو کند به زمانی همان که خلقان بود

بسا شکسته بیابان، که باغ خرم بود

و باغ خرم گشت آن کجا بیابان بود

شعر شب بیداری , شعر در مورد شب بیداری , شعر در وصف شب بیداری , شعر درباره شب بیداری

اشعار رودکی

همی چه دانی؟ ای ماهروی مشکین موی

که حال بنده از این پیش بر چه سامان بود؟!

به زلف چوگان نازش همی کنی تو بدو

ندیدی آن گه او را که زلف چوگان بود

شعر طاووس , شعر در مورد طاووس , شعر در وصف طاووس , شعر درباره طاووس

اشعار رودکی Pdf

شد آن زمانه که رویش به سان دیبا بود

شد آن زمانه که مویش به سان قطران بود

چنان که خوبی مهمان و دوست بود عزیز

بشد که باز نیامد، عزیز مهمان بود

شعر طمع , شعر در مورد طمع , شعر در وصف طمع , شعر درباره طمع

اشعار رودکی

بسا نگار، که حیران بدی بدو در، چشم

به روی او در، چشمم همیشه حیران بود

شد آن زمانه، که او شاد بود و خرم بود

نشاط او به فزون بود و غم به نقصان بود

شعر ظاهر بینی , شعر در مورد ظاهر بینی , شعر در وصف ظاهر بینی , شعر درباره ظاهر بینی

دیوان اشعار رودکی

همی خرید و همی سخت، بیشمار درم

به شهر هر گه یکی ترک نار پستان بود

بسا کنیزک نیکو، که میل داشت بدو

به شب ز یاری او نزد جمله پنهان بود

شعر عاشق , شعر در مورد عاشق , شعر در وصف عاشق , شعر درباره عاشق

اشعار رودکی

به روز چون که نیارست شد به دیدن او

نهیب خواجه او بود و بیم زندان بود

نبیذ روشن و دیدار خوب و روی لطیف

اگر گران بد، زی من همیشه ارزان بود

شعر عکس , شعر در مورد عکس , شعر در وصف عکس , شعر درباره عکس

دیوان شعر رودکی

دلم خزانه پرگنج بود و گنج سخن

نشان نامه ما مهر و شعر عنوان بود

همیشه شاد و ندانستمی که، غم چه بود؟

دلم نشاط و طرب را فراخ میدان بود

شعر عزیز از دست رفته , شعر در مورد عزیز از دست رفته , شعر در وصف عزیز از دست رفته , شعر درباره عزیز از دست رفته

دانلود دیوان اشعار رودکی

بسا دلا، که به سان حریر کرده به شعر

از آن سپس که به کردار سنگ ‌و سندان بود

همیشه چشمم زی زلفکان چابک بود

همیشه گوشم زی مردم سخندان بود

اشعار خیام , شعری در وصف خیام , شعری از خیام در وصف خدا , شعر خیام در وصف پدر

شعر درمورد رودکی

عیال نه، زن و فرزند نه، مئونت نه

از این همه تنم آسوده بود و آسان بود

تو رودکی را -ای ماهرو!- کنون بینی

بدان زمانه ندیدی که این چنینان بود

شهریار , شعار شهریار شعر شهریار,شعر شهریار ترکی , شعر شهریار حیدر بابا , شعر شهریار عاشقانه

تحقیق در مورد رودکی پدر شعر فارسی

بدان زمانه ندیدی که در جهان رفتی

سرود گویان، گویی هزاردستان بود

شد آن زمانه که او انس رادمردان بود

شد آن زمانه که او پیشکار میران بود

بابا طاهر , اشعار بابا طاهر , شعر بابا طاهر , دوبیتی های بابا طاهر , اشعار عاشقانه بابا طاهر

تحقیق درباره رودکی پدر شعر فارسی

همیشه شعر ورا زی ملوک دیوان است

همیشه شعر ورا زی ملوک دیوان بود

شد آن زمانه که شعرش همه جهان بنوشت

شد آن زمانه که او شاعر خراسان بود

شعر شب قدر , شعر در مورد شب قدر , شعر در وصف شب قدر , شعر درباره شب قدر

تحقیق درباره ی رودکی پدر شعر فارسی

کجا به گیتی بوده‌ست نامور دهقان

مرا به خانه او سیم بود و حملان بود

که را بزرگی و نعمت ز این و آن بودی

مرا بزرگی و نعمت ز آل سامان بود

شعر شکوفه های بهاری , شعر در مورد شکوفه های بهاری , شعر در وصف شکوفه های بهاری , شعر درباره شکوفه های بهاری

مطالبی در مورد رودکی پدر شعر فارسی

بداد میر خراسانش چل هزار درم

وزو فزونی یک پنج میر ماکان بود

ز اولیاش پراکنده نیز هشت هزار

به من رسید، بدان وقت، حال خوب آن بود

شعر بوسه , شعر در مورد بوسه , شعر در وصف بوسه , شعر درباره بوسه

شعر رودکی

چو میر دید سخن، داد داد مردی خویش

ز اولیاش چنان کز امیر فرمان بود

کنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم

عصا بیار، که وقت عصا و انبان بود

شعر بی معرفتی دوستان , شعر در مورد بی معرفتی دوستان , شعر در وصف بی معرفتی دوستان , شعر درباره بی معرفتی دوستان

شعر رودکی عاشقانه

گر بر سر نفس خود امیری، مردی

بر کور و کر ار نکته نگیری، مردی

مردی نبود فتاده را پای زدن

گر دست فتاده‌ای بگیری، مردی

شعر ابر , شعر در مورد ابر , شعر در وصف ابر , شعر درباره ابر

رودکی شعر معروف

نامت شنوم، دل ز فرح زنده شود

حال من از اقبال تو فرخنده شود

وز غیر تو هر جا سخن آید به میان

خاطر به هزار غم پراکنده شود

شعر پسر , شعر در مورد پسر , شعر در وصف پسر , شعر درباره پسر

شعر چنگ رودکی

بی روی تو خورشید جهان‌سوز مباد

هم بی‌تو چراغ عالم افروز مباد

با وصل تو کس چو من بد آموز مباد

روزی که تو را نبینم آن روز مباد

شعر امام محمد تقی و امام جواد , شعر در مورد امام محمد تقی و امام جواد , شعر در وصف امام محمد تقی و امام جواد , شعر درباره امام محمد تقی و امام جواد

اشعار رودکی

با داده قناعت کن و با داد بزی

در بند تکلف مشو، آزاد بزی

در به ز خودی نظر مکن، غصه مخور

در کم ز خودی نظر کن و شاد بزی

شعر امام علی نقی و امام هادی , شعر در مورد امام علی نقی و امام هادی , شعر در وصف امام علی نقی و امام هادی , شعر درباره امام علی نقی و امام هادی

اشعار رودکی Pdf

بر عشق توام، نه صبر پیداست، نه دل

بی روی توام، نه عقل بر جاست، نه دل

این غم، که مراست کوه قافست، نه غم

این دل، که تراست، سنگ خاراست، نه دل

شعر ماه اسفند , شعر در مورد ماه اسفند , شعر در وصف ماه اسفند , شعر درباره ماه اسفند

اشعار رودکی

آمد بر من، که؟ یار، کی؟ وقت سحر

ترسنده ز که؟ ز خصم، خصمش که؟ پدر

دادمش دو بوسه، بر کجا؟ بر لب تر

لب بد؟ نه، چه بد؟ عقیق، چون بد؟ چو شکر

شعر پیامبر و حضرت محمد , شعر در مورد پیامبر و حضرت محمد , شعر در وصف پیامبر و حضرت محمد , شعر درباره پیامبر و حضرت محمد

دیوان اشعار رودکی

یوسف رویی، کزو فغان کرد دلم

چون دست زنان مصریان کرد دلم

ز آغاز به بوسه مهربان کرد دلم

امروز نشانه غمان کرد دلم

شعر ماه مرداد , شعر در مورد ماه مرداد , شعر در وصف ماه مرداد , شعر درباره ماه مرداد

اشعار رودکی

با آنکه دلم از غم عشقت خون است

شادی به غم توام ز غم افزونست

اندیشه کنم هر شب و گویم : یا رب

هجرانش چونین است ، وصالش چون است ؟

شعر ماه بهمن , شعر در مورد ماه بهمن , شعر در وصف ماه بهمن , شعر درباره ماه بهمن

دیوان شعر رودکی

جایی که گذرگاه دل محزونست

آن جا دو هزار نیزه بالا خونست

لیلی صفتان ز حال ما بی خبرند

مجنون داند که حال مجنون چونست؟

شعر ثانیه ها , شعر در مورد ثانیه ها , شعر در وصف ثانیه ها , شعر درباره ثانیه ها

دانلود دیوان اشعار رودکی

در رهگذر باد چراغی که تراست

ترسم که: بمیرد از فراغی که تراست

شعر ثواب , شعر در مورد ثواب , شعر در وصف ثواب , شعر درباره ثواب

شعر درمورد رودکی

دل خسته و بستهٔ مسلسل موییست

خون گشته و کشتهٔ بت هندوییست

شعر ثمر , شعر در مورد ثمر , شعر در وصف ثمر , شعر درباره ثمر

تحقیق در مورد رودکی پدر شعر فارسی

تقدیر، که بر کشتنت آزرم نداشت

بر حسن و جوانیت دل نرم نداشت

شعر تجربه , شعر در مورد تجربه , شعر در وصف تجربه , شعر درباره تجربه

تحقیق درباره رودکی پدر شعر فارسی

سودی ندهد نصیحت، ای واعظ

ای خانه خراب طرفه یک پهلوییست

شعر صورت و سیرت زیبا , شعر در مورد صورت و سیرت زیبا , شعر در وصف صورت و سیرت زیبا , شعر درباره صورت و سیرت زیبا

تحقیق درباره ی رودکی پدر شعر فارسی

بوی جگر سوخته عالم بگرفت

گر نشنیدی، زهی دماغی که تراست!

شعر حضرت معصومه , شعر در مورد حضرت معصومه , شعر در وصف حضرت معصومه , شعر درباره حضرت معصومه

مطالبی در مورد رودکی پدر شعر فارسی

اندر عجبم زجان ستان کز چو تویی

جان بستد و از جمال تو شرم نداشت

شعر ثنا , شعر در مورد ثنا , شعر در وصف ثنا , شعر درباره ثنا

شعر رودکی

چشمم ز غمت، به هر عقیقی که بسفت

بر چهره هزار گل ز رازم بشکفت

شعر مهاجرت , شعر در مورد مهاجرت , شعر در وصف مهاجرت , شعر درباره مهاجرت

شعر رودکی عاشقانه

بنلاد تو شد تربیت خواجه و لیک

بنلاد تو سست همچو بنیاد تو باد

شعر ثارالله , شعر در مورد ثارالله , شعر در وصف ثارالله , شعر درباره ثارالله

رودکی شعر معروف

زلفش بکشی شب دراز اندازد

ور بگشایی چنگل باز اندازد

ور پیچ و خمش ز یک دگر بگشایند

دامن دامن مشک طراز اندازد

شعر طلاق , شعر در مورد طلاق , شعر در وصف طلاق , شعر درباره طلاق

شعر چنگ رودکی

رازی، که دلم ز جان همی داشت نهفت

اشکم به زبان حال با خلق بگفت

شعر پل , شعر در مورد پل , شعر در وصف پل , شعر درباره پل

اشعار رودکی

با وصل تو کس چو من بد آموز مباد

روزی که ترا نبینم آن روز مباد

شعر رفیق , شعر در مورد رفیق , شعر در وصف رفیق , شعر درباره رفیق

اشعار رودکی Pdf

چون روز علم زند به نامت ماند

چون یک شبه شد ماه به جامت ماند

تقدیر به عزم تیز گامت ماند

روزی به عطا دادن عامت ماند

شعر عید , شعر در مورد عید , شعر در وصف عید , شعر درباره عید

اشعار رودکی

جز حادثه هرگز طلبم کس نکند

یک پرسش گرم جز تبم کس نکند

ورجان به لب آیدم، به جز مردم چشم

یک قطرهٔ آب بر لبم کس نکند

شعر رنگ ها , شعر در مورد رنگ ها , شعر در وصف رنگ ها , شعر درباره رنگ ها

دیوان اشعار رودکی

نامت شنوم، دل ز فرح زنده شود

حال من از اقبال تو فرخنده شود

وز غیر تو هر جا سخن آید به میان

خاطر به زار غم پراگنده شود

شعر رقصیدن , شعر در مورد رقصیدن , شعر در وصف رقصیدن , شعر درباره رقصیدن

اشعار رودکی

هان! تشنه جگر، مجوی زین باغ ثمر

بیدستانیست این ریاض بدو در

بیهوده همان، که باغبانت به قفاست

چون خاک نشسته گیر و چون باد گذر

شعر رفتن , شعر در مورد رفتن , شعر در وصف رفتن , شعر درباره رفتن

دیوان شعر رودکی

چون کشته ببینی‌ام، دو لب گشته فراز

از جان تهی این قالب فرسوده به آز

بر بالینم نشین و می‌گوی بناز:

کای من تو بکشته و پشیمان شده باز

شعر ترس , شعر در مورد ترس , شعر در وصف ترس , شعر درباره ترس

دانلود دیوان اشعار رودکی

در جستن آن نگار پر کینه و جنگ

گشتیم سراپای جهان با دل تنگ

شد دست ز کار و رفت پا از رفتار

این بس که به سر زدم و آن بس که به سنگ

شعر پرواز , شعر در مورد پرواز , شعر در وصف پرواز , شعر درباره پرواز

شعر درمورد رودکی

واجب نبود به کس بر، افضال و کرم

واجب باشد هر آینه شکر نعم

تقصیر نکرد خواجه در ناواجب

من در واجب چگونه تقصیر کنم؟

شعر قاصدک , شعر در مورد قاصدک , شعر در وصف قاصدک , شعر درباره قاصدک

تحقیق در مورد رودکی پدر شعر فارسی

یوسف رویی، کزو فغان کرد دلم

چون دست زنان مصریان کرد دلم

ز آغاز به بوسه مهربان کرد دلم

امروز نشانهٔ غمان کرد دلم

شعر فوت مادر , شعر در مورد فوت مادر , شعر در وصف فوت مادر , شعر درباره فوت مادر

تحقیق درباره رودکی پدر شعر فارسی

در پیش خود آن نامه چو بلکامه نهم

پروین ز سرشک دیده بر جامه نهم

بر پاسخ تو چو دست بر خامه نهم

خواهم که: دل اندر شکن نامه نهم

شعر وفای به عهد , شعر در مورد وفای به عهد , شعر در وصف وفای به عهد , شعر درباره وفای به عهد

تحقیق درباره ی رودکی پدر شعر فارسی

در منزل غم فگنده مفرش ماییم

وز آب دو چشم دل پر آتش ماییم

عالم چو ستم کند ستمکش ماییم

دست خوش روزگار ناخوش ماییم

شعر امام موسی کاظم , شعر در مورد امام موسی کاظم , شعر در وصف امام موسی کاظم , شعر درباره امام موسی کاظم

مطالبی در مورد رودکی پدر شعر فارسی

در عشق، چو رودکی، شدم سیر از جان

از گریهٔ خونین مژه‌ام شد مرجان

القصه که: از بیم عذاب هجران

در آتش رشکم دگر از دوزخیان

شعر نقاب , شعر در مورد نقاب , شعر در وصف نقاب , شعر درباره نقاب

شعر رودکی

دیدار به دل فروخت، نفروخت گران

بوسه به روان فروشد و هست ارزان

آری، که چو آن ماه بود بازرگان

دیدار به دل فروشد و بوسه به جان

اشعار رودکی

شعر در مورد ذهن

دوشنبه 22 آبان 1396 ساعت 17:43

شعر در مورد ذهن

شعر در وصف ذهن,شعر در مورد ذهن,شعر در مورد ذهن زیبا,شعر درباره ذهن,شعر در مورد معلولین ذهنی,شعر مولانا در مورد ذهن,شعر درباره ذهن آشفته,شعری در مورد ذهن,شعر ذهن خراب,شعر ذهن ما باغچه است,متن شعر ذهن ما باغچه است,شاعر شعر ذهن ما باغچه است,شعر ذهن ما زندان است,شعر مجتبی کاشانی ذهن ما زندان است,شعر ذهن,شعر ذهنی,شعر ذهن ناآرام,شعر ذهن زیبا,شکل ذهنی شعر,شعر درباره ذهن,شعر زندان ذهن,الشعر دهنی,تمبلر قناع لشعر دهنی,شعر در مورد ذهن زیبا,شعر درباره ذهن آشفته,شعر در مورد ذهن,شعری در مورد ذهن

شعر در مورد ذهن

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد ذهن برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ذهن ما زندان است

ما در آن زندانی

قفل آن را بشکن

در آن را بگشای

و برون آی از این دخمه ی ظلمانی

نگشایی گل من

خویش را حبس در آن خواهی کرد

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

شعر در وصف ذهن

ذهن بی پنجره بی پیغام است

ذهن بی پنجره دود آلود است

ذهن بی پنجره بی فرجام است

بگشاییم در این تاریکی روزنه ای

و بسازیم در آن پنجره ای

بگذاریم زهر دشت نسیمی بوزد

بگذاریم ز هر موج خروشی بدمد

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

شعر در مورد ذهن

ذهن ما باغچه است

گل در آن باید کاشت

و نکاری گل من

علف هرز در آن می روید

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعر در مورد ذهن زیبا

ذهن را درگیر با عشقی خیالی کرد و رفت

جمله های واضح دل را سوالی کرد و رفت

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

شعر درباره ذهن

شبیه موریانه،خاطرت در ذهن می ماند

که میپوسد مرا کم کم به آرامی و پنهانی

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

شعر در مورد معلولین ذهنی

 هر شب به ذهن خسته من میکنی خطور   

بانـــــــــــــو، شبیه خودت؛ ساده – پر غرور

شعر ذلت , شعر در مورد ذلت , شعر در وصف ذلت , شعر درباره ذلت

شعر مولانا در مورد ذهن

آنقدَر خوبی ، که در ذهن کسی مقدور نیست

از تو من در پنج وعده ، قدر دانی میکنم

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

شعر درباره ذهن آشفته

یک ذهن دودآلود با یک شیشه ودکا

که سر می کشد تا انتها یک مرد تنها که

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

شعری در مورد ذهن

دیوانه در دیوانه ام خواندیدو خوشحالم که من

بالاترین حد جنون در ذهن هر دیوانه ام

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

شعر ذهن خراب

بچگی های گره خورده به خاموشی ذهن

من همانم پسر سر به هوا یادت هست

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

شعر ذهن ما باغچه است

روزی وضو می گیرد این ذهن زلال پنجره

با بوی شب بوها و با عطر نجیب یاس ها

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

متن شعر ذهن ما باغچه است

درگیر خویش کرده ست ذهن مشوش ام را

این عکس شرح اش اما آسان و مختصر نیست

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

شاعر شعر ذهن ما باغچه است

پرسشی همواره در ذهن ِ من است

می رود یا کامیابم می کند؟!

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

شعر ذهن ما زندان است

نقش نگاه گرم تو در ذهن سرد من

کم کم بدل به صورت یک راز می شود

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

شعر مجتبی کاشانی ذهن ما زندان است

مهر دستان تو دنبال دعایی می گشت

بارها دور زدی ذهن مرا گرداندی

شعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

شعر ذهن

ذهن من سرگردان است

و در اندیشه های تو گم می شود

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

شعر ذهنی

عاشق که باشی

چشم هایت را عاشقانه روی دنیا باز می کنی،

صدای قار قار کلاغ ها، زیباترین سمفونی دنیا را در ذهنت تداعی می کند

شعر تظاهر , شعر در مورد تظاهر , شعر در وصف تظاهر , شعر درباره تظاهر

شعر ذهن ناآرام

چه خلوت خوشی دارد این گوشه‌ی قشنگ!

باد از عطر علف، بی‌هوش

هوا از عیش آسمان،‌ آبی

و ذهن روشن هیزم

که گرمِ گرم … از خیال جنگل افرا و صنوبر است

شعر صداقت , شعر در مورد صداقت , شعر در وصف صداقت , شعر درباره صداقت

شعر ذهن زیبا

تو از هیچ کجای ذهنم مدام متولد می شوی

و می میری و من درد بدنیا آمدن

و مردنت را هر روز در کسری از ثانیه تجربه می کنم

شعر ضعف , شعر در مورد ضعف , شعر در وصف ضعف , شعر درباره ضعف

شکل ذهنی شعر

و دستان تو

بداهه ای گرم و به‌هنگام بود

که در ذهن گنجشکان زمستان دیده نمی‌گنجید

شعر طلوع خورشید , شعر در مورد طلوع خورشید , شعر در وصف طلوع خورشید , شعر درباره طلوع خورشید

شعر درباره ذهن

مرا به ذهنت نه،

به دلت بسپار!

من

از گم شدن

در جاهای شلوغ

می‌ترسم

شعر سگ , شعر در مورد سگ , شعر در وصف سگ , شعر درباره سگ

شعر زندان ذهن

چه آرامشی! چه خاطرات شیرینی! زمانها گذشتند

و من هنوز تو را در ذهنم زنده نگاه داشته ام.

شعر سایه , شعر در مورد سایه , شعر در وصف سایه , شعر درباره سایه

الشعر دهنی

حسودی‌ام می‌شود

به شعرها و ترانه‌هایی که می‌خوانی

– خوشا به حال کلماتی،

که در ذهن تو زیست می‌کنند!-

شعر شیر جنگل , شعر در مورد شیر جنگل , شعر در وصف شیر جنگل , شعر درباره شیر جنگل

تمبلر قناع لشعر دهنی

گفتم: گناه کردم اگر عاشقت شدم

گفتی تو هم چه ذهنیتی داری از گناه!

سخت است این که دل بکنم از تو، از خودم

از این نفس کشیدن اجباری، از گناه

شعر نادان , شعر در مورد نادان , شعر در وصف نادان , شعر درباره نادان

شعر در مورد ذهن زیبا

بگذار پاره‌ای از سخن صندلی‌ها را

آن دم که به تو خوشامد می‌گویند، برگردان کنم

بگذار آنچه را که از ذهن فنجان‌ها می‌گذرد

آنگاه که در فکر لبان تواند

و آنچه را که از خاطر قاشق‌ها و شکردان می‌گذرد، بازگو کنم

بگذار تو را چون حرف تازه‌ای

بر ابجد بیفزایم

شعر لیلا , شعر در مورد لیلا , شعر در وصف لیلا , شعر درباره لیلا

شعر درباره ذهن آشفته

آسمان که نشد،

چرا درخت نباشم

وقتی

تو

در من

اینهمه پرنده ای؟

ذهنم

پُر از لانه هایی است

که برای تو ساخته ام

شعر ثمین , شعر در مورد ثمین , شعر در وصف ثمین , شعر درباره ثمین

شعر در مورد ذهن

همه جا دنبالت می‌گردم

حتا در ذهن آدم‌های غریبه

که از کنارم عبور می‌کنند

و مرا نمی‌بینند

پس کجایی آقای من!

چرا همه جا هستی

و من

تو را نمی‌بینم؟

شعر سختی , شعر در مورد سختی , شعر در وصف سختی , شعر درباره سختی

شعری در مورد ذهن

گل قشنگم!

برمی گردم

پیش از آن که تو را بشناسم برمی گردم

و در ابتدا و انتهای ذهنت ورق می خورم

می خواهی قبل و بعد ذهنت را ببوسم؟

شعر وصال , شعر در مورد وصال , شعر در وصف وصال , شعر درباره وصال

شعر در وصف ذهن

به تماشا سوگند

و به آغاز کلام

و به پرواز کبوتر از ذهن

واژه ای در قفس است

شعر فراموش شدن , شعر در مورد فراموش شدن , شعر در وصف فراموش شدن , شعر درباره فراموش شدن

شعر در مورد ذهن

می دانی؟

یک وقت هایی باید

رویِ یک تکه کاغذ بنویسی

تعطیل است

و بچسبانی پشتِ شیشه‌یِ افکارت

باید به خودت استراحت بدهی….

دراز بکشی

دست هایت را زیر سرت بگذاری

به آسمان خیره شوی

و بی خیال سوت بزنی

در دلت بخندی به تمام افکاری که

پشت شیشه‌یِ ذهنت صف کشیده اند

آن وقت با خودت بگویی:

بگذار منتظر بمانند

شعر نقاب , شعر در مورد نقاب , شعر در وصف نقاب , شعر درباره نقاب

شعر در مورد ذهن زیبا

 گرچه از غایت فصاحت و ذهن

همه دیوان شعرم اوصافست

شعر امام موسی کاظم , شعر در مورد امام موسی کاظم , شعر در وصف امام موسی کاظم , شعر درباره امام موسی کاظم

شعر درباره ذهن

 ذهن پاک تو ناطق وحی است

نوک کلک تو منشی ظفرست

شعر وفای به عهد , شعر در مورد وفای به عهد , شعر در وصف وفای به عهد , شعر درباره وفای به عهد

شعر در مورد معلولین ذهنی

 ندارد هیچ حاصل عقل کلی

که نه در ذهن او آن هست حاضر

شعر فوت مادر , شعر در مورد فوت مادر , شعر در وصف فوت مادر , شعر درباره فوت مادر

شعر مولانا در مورد ذهن

 آن گنج سر به مهر که خاقانیش نهاد

ذهن تو برگشاد طلسمات گنج را

شعر قاصدک , شعر در مورد قاصدک , شعر در وصف قاصدک , شعر درباره قاصدک

شعر درباره ذهن آشفته

 رشته هستی ز پیچ وتاب اگر کوته نشد

جرعه آبی ازان چاه ذهن خواهم گرفت

شعر پرواز , شعر در مورد پرواز , شعر در وصف پرواز , شعر درباره پرواز

شعری در مورد ذهن

 تا این غزل ز خامه صائب نبست نقش

روشن نشد که ذهن کند روشن آینه

شعر ترس , شعر در مورد ترس , شعر در وصف ترس , شعر درباره ترس

شعر ذهن خراب

 ابجد عشق، هر که خواهند نخست

ز آنچه آموخت لوح ذهن بشست

شعر رفتن , شعر در مورد رفتن , شعر در وصف رفتن , شعر درباره رفتن

شعر ذهن ما باغچه است

 زهی به وجه جمیلی که شخص معرفتش

به صد حجاب کند جلوه پیش ذهن و ذکا

شعر رقصیدن , شعر در مورد رقصیدن , شعر در وصف رقصیدن , شعر درباره رقصیدن

متن شعر ذهن ما باغچه است

 شد ذهن من و خاطر من تیز و منور

چون خاطر کودک ز منقا و ز پلپل

شعر رنگ ها , شعر در مورد رنگ ها , شعر در وصف رنگ ها , شعر درباره رنگ ها

شاعر شعر ذهن ما باغچه است

 گرچه نیسانم خزان آرد من اندر ذهن و طبع

آتش نیسان نه بل کاب خزان آورده ام

شعر عید , شعر در مورد عید , شعر در وصف عید , شعر درباره عید

شعر ذهن ما زندان است

 ذات تو پیرو عقل است مصور گشته

که سراپا همه علم و هنر و ذهن و ذکاست

شعر رفیق , شعر در مورد رفیق , شعر در وصف رفیق , شعر درباره رفیق

شعر مجتبی کاشانی ذهن ما زندان است

 این همه رنج و غم از خویشتنم باید دید

تا چرا طبع و دلم مایه هر ذهن و ذکاست

شعر پل , شعر در مورد پل , شعر در وصف پل , شعر درباره پل

شعر ذهن

 معانی هنرت داد فهم را تعلیم

معالی شرفت کرد ذهن را تلقین

شعر طلاق , شعر در مورد طلاق , شعر در وصف طلاق , شعر درباره طلاق

شعر ذهنی

اگر که نتوانتم تو را تا ابد ببینم

بدان که همواره تو همراه من خواهی بود

از درون

و از برون

همراه من خواهی بود

بر نوک انگشتانم

بر تیغه های ذهنم

و در میانه ها

در میانه های آنچه که هستم

از آنچه که از من باقی خواهد ماند

شعر ثارالله , شعر در مورد ثارالله , شعر در وصف ثارالله , شعر درباره ثارالله

شعر ذهن ناآرام

اگر داغ رسم قدیم شقایق نبود

اگر دفتر خاطرات طراوت

 پر از ردپای دقایق نبود

اگر ذهن آیینه خالی نبود

شعر مهاجرت , شعر در مورد مهاجرت , شعر در وصف مهاجرت , شعر درباره مهاجرت

شعر ذهن زیبا

وقتی به هم نزدیک می‌شویم

بیش‌تر از هم فاصله می‌گیریم

وقتی با هم هستیم

بیش‌تر تنهاییم

آرام آرام

خانه‌ای در ذهن‌مان شکل می‌گیرد

او تنهاست

من هم تنهایم

و از دودکش خانه

اندوه بالا می‌رود

دیوارهای گلی نامریی

لخت و عور

به هر طرف که می‌نگریم

به خودمان برمی‌خوریم

شعر ثنا , شعر در مورد ثنا , شعر در وصف ثنا , شعر درباره ثنا

شکل ذهنی شعر

زن ها هر آنچه را

که از قلب هایشان پاک می کنند

در ذهنشان می نویسند

شعر حضرت معصومه , شعر در مورد حضرت معصومه , شعر در وصف حضرت معصومه , شعر درباره حضرت معصومه

شعر درباره ذهن

شوقی ، که چو گل دل شکفاند ، عشق است

ذهنی ، که رموز عشق داند ، عشق است

شعر صورت و سیرت زیبا , شعر در مورد صورت و سیرت زیبا , شعر در وصف صورت و سیرت زیبا , شعر درباره صورت و سیرت زیبا

شعر زندان ذهن

زمان شکست

و ذهن من تکه تکه شد

دُرناها تکه‌های مرا به منقار گرفتند

از فراز اقیانوس گذشتند

آن سوی آب‌ها

در شهری که موهای تو

باد را پریشان می‌کند

تکه‌های دلم را

کف دست‌های تو یافتم

شعر تجربه , شعر در مورد تجربه , شعر در وصف تجربه , شعر درباره تجربه

الشعر دهنی

ای کاش

گرده های  محبت را

در ذهن سبز گونه ی من ، بارور کنی

ای کاش

می گشودیم آرام

شعر ثمر , شعر در مورد ثمر , شعر در وصف ثمر , شعر درباره ثمر

تمبلر قناع لشعر دهنی

باید پرسید

از روشنایی ذهنش

باید سوال ها پرسید

و به گرمی

دستی به کمرش کشید

زنی در یک شهر

صد سال است که منتظر من است

شعر ثواب , شعر در مورد ثواب , شعر در وصف ثواب , شعر درباره ثواب

شعر در مورد ذهن زیبا

خواب ها همیشه تعبیر خوبی ندارند

دیروز خوب نبود ، باشد که فردا ، روشن و شادی آفرین باشد

همه ی این جمله ها از ذهن اسبی می گذرد که از کارزار برمی گردد

شعر ثانیه ها , شعر در مورد ثانیه ها , شعر در وصف ثانیه ها , شعر درباره ثانیه ها

شعر درباره ذهن آشفته

و این جهان پر از صدای حرکت پای مردمی‌ست 

که هم‌چنان که ترا می‌بوسند 

در ذهنِ خود طناب دارِ ترا می‌بافند

شعر ماه بهمن , شعر در مورد ماه بهمن , شعر در وصف ماه بهمن , شعر درباره ماه بهمن

شعر در مورد ذهن

ناگهان به ذهنم رسید

که امشب

نامه های عاشقانه قدیمی ام را باز کنم

و دوباره بخوانم

نمی دانستم که با آتش بازی می کنم

شعر ماه مرداد , شعر در مورد ماه مرداد , شعر در وصف ماه مرداد , شعر درباره ماه مرداد

شعری در مورد ذهن

من راه خانه‌ام را گم کرده‌ام

اسامی آسان کسانم را

نامم را ، دریا و رنگ روسری ترا ، ری‌را

دیگر چیزی به ذهنم نمی‌رسد

شعر پیامبر و حضرت محمد , شعر در مورد پیامبر و حضرت محمد , شعر در وصف پیامبر و حضرت محمد , شعر درباره پیامبر و حضرت محمد

شعر در وصف ذهن

نبض حروف ما

 در غیبت مرکب مشاق می زند

در ذهن حال جاذبه شکل از دست می رود

 باید کتاب رابست

شعر ماه اسفند , شعر در مورد ماه اسفند , شعر در وصف ماه اسفند , شعر درباره ماه اسفند

شعر در مورد ذهن

کسی به فکر ماهی ها نیست

کسی نمی خواهد

باورکند که باغچه دارد می میرد

که قلب باغچه در

زیر آفتاب ورم کرده است

که ذهن باغچه دارد آرام آرام

از خاطرات سبز تهی می شود

شعر امام علی نقی و امام هادی , شعر در مورد امام علی نقی و امام هادی , شعر در وصف امام علی نقی و امام هادی , شعر درباره امام علی نقی و امام هادی

شعر در مورد ذهن زیبا

دل زیبای گلم ، قحط تبسم شده است

جرم من چیست ، بگو ، معجزه ی ماه بهشت

باز در ذهن قشنگت چه تجسم شده است

قهر کردی گل من ، چشم ، ولی حق با توست

 هر زمان

صحبتی از حق تقدم شده است

آخر شعر بیا لطف کن و زیبا شو

 اسمت انگار میان غضبت گم شده است

شعر امام محمد تقی و امام جواد , شعر در مورد امام محمد تقی و امام جواد , شعر در وصف امام محمد تقی و امام جواد , شعر درباره امام محمد تقی و امام جواد

شعر درباره ذهن

ظلمات ِ مطلق ِ نابینایی.

احساس ِ مرگزای تنهایی.

«ــ چه ساعتیست؟ (از ذهنات میگذرد)

چه روزی

چه ماهی

از چه سال ِ کدام قرن ِ کدام تاریخ ِ کدام سیاره؟»

تکسُرفهیی ناگاه

تنگ از کنار ِ تو.

آه، احساس ِ رهاییبخش ِ همچراغی!

شعر پسر , شعر در مورد پسر , شعر در وصف پسر , شعر درباره پسر

شعر در مورد معلولین ذهنی

آیا تو باز گشته ای ؟

 آبی که پای کوه خارا می شست

 و شکل فاخته را

به ذهن تیر کمان کودک می آموخت ؟

آیا تو بازگشته ای /

 طاووس سبز

 ابری که آسمان را

 در گوشه های سمت تو آبی می کرد

شعر ابر , شعر در مورد ابر , شعر در وصف ابر , شعر درباره ابر

شعر مولانا در مورد ذهن

افق خالی و شب بیمار

 گره بگسسته زیر دست پیر ذهن

روان بر جاده های چرب هر دانه ز تسبیح ظریف یاد

 گران پا مرغ کور خستگی از خاک چیدنشان

شعر بی معرفتی دوستان , شعر در مورد بی معرفتی دوستان , شعر در وصف بی معرفتی دوستان , شعر درباره بی معرفتی دوستان

شعر درباره ذهن آشفته

تو از کدام بیابان تشنه می آیی ای باد

که بوی هیچ گلی با تو نیست

 نه زوزه ی کشیده ی گرگ گری

نه آشیان خراب چکاوکی

نه برگ خرمایی

تو از کدام

بیابان می آیی ؟

پرندگان غریبی از این کرانه می گذرند

پرندگان غریبی که نام هیچ کدام

به ذهن سبز گز پیر ده نمی گذرد

شعر بوسه , شعر در مورد بوسه , شعر در وصف بوسه , شعر درباره بوسه

شعری در مورد ذهن

من اما ماسه زارانی

دیده ام که هنوز

رؤیای بر باد رفته ی جنگل ها

و دلک خرد زنبق ها را

در هاضمه ی ذهن خوش ورز می دهند

شعر شکوفه های بهاری , شعر در مورد شکوفه های بهاری , شعر در وصف شکوفه های بهاری , شعر درباره شکوفه های بهاری

شعر ذهن خراب

تو را چه می رسد ای آفتاب پاک اندیش

 تو را چه وسوسه از عشق باز می دارد ؟

 کدام فتنه بی رحم

 عمیق ذهن تو را تیره می کند از وهم ؟

شعر شب قدر , شعر در مورد شب قدر , شعر در وصف شب قدر , شعر درباره شب قدر

شعر ذهن ما باغچه است

تصویر روی من

 در پاکی تصور او

همچون

غباری آینه ذهن را مکدر کرد

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

متن شعر ذهن ما باغچه است

در اوج شادمانی

در قله غرور

در بهترین دقایق این عمر نابپای

 در لذت نوازش برگ و نسیم صبح

در لحظه نهایت نسیان رنجها

در لحظه ای که ذهن وی از

یاد برده است

خوف تگرگ را

کز شاخسار باغ جدا کرده برگ را

 ناگاه

 غرنده تر ز رعد و شتابنده تر ز برق

احساس می کند

چون پتک جانگدازی این پیک مرگ را

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شاعر شعر ذهن ما باغچه است

زیر خاکستر ذهنم باقی ست

آتشی سرکش و سوزنده هنوز

یادگاری است ز عشقی سوزان

 که بودم گرم و فروزنده هنوز

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعر ذهن ما زندان است

بهار آمد و بشکفت غنچه ذهنش

خدا کند ز کرم کاشکی نصیب منش

هر آن کسی که ببند چنین فرشته فتد

کجا فریب دهد صد هزار اهرمنش

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر مجتبی کاشانی ذهن ما زندان است

دیگر تبار تیره انسان برای زیست

 محتاج قصه های دروغین خویش نیست

 ما ذهن پاک کودک معصوم را

 با قصه های جن و پری

و

قصرهای نور

 آلوده می کنیم

آیا هنوز هم

دلبسته کالسکه زرینی ؟

 آیا هنوز هم

 در خواب ناز قصر های طلایی را

می بینی ؟

شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

شعر ذهن

میان وحشت من یک پرنده پر نگشود

نه بال کبوتر فغان جغد ای کاش

 سراسر شب من قصه مصیبت بود

صدای سرزنش ذهن در سکوت گذشت

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعر ذهنی

نیمکت کهنه باغ

 خاطرات دورش را

 در اولین بارش زمستانی

از ذهن پاک کرده است

 خاطره شعرهایی را که هرگز نسروده بودم

 خاطره آوازهایی را که

هرگز نخوانده بودی

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

شعر ذهن ناآرام

رویای تصرف سبزینه ی کلمه ای است

 در ذهنت

 و لذت تحریرش

 از گلویت

 کلمه ای که درخت می شود

 و آواز آوند هایش را

 پرنده در منقار کوچکش

 تقطیع می کند

شعر در مورد ذهن

شعر در مورد طاووس

شنبه 20 آبان 1396 ساعت 18:56

شعر در مورد طاووس

شعر در مورد طاووس,شعری در مورد طاووس,شعر درباره طاووس,شعر مولانا در مورد طاووس,شعر کودکانه در مورد طاووس,شعری زیبا در مورد طاووس,شعر زیبا درمورد طاووس,شعر درباره ی طاووس,شعر درباره پر طاووس,شعری درباره ی طاووس,شعر سعدی درباره طاووس,شعر کودکانه درباره طاووس,شعر کوتاه درباره طاووس,یک شعر درباره طاووس,شعر در وصف طاووس,شعر در مورد طاووس,شعری در مورد طاووس,شعر مولانا در مورد طاووس,شعر کودکانه در مورد طاووس,شعر درباره طاووس,شعری زیبا در مورد طاووس,شعر زیبا درمورد طاووس,شعر کودکانه درباره طاووس,شعر طاووس,شعر طاووس زیبا,شعر طاووس و کلاغ,طاووس مرضیه شعر,شعر درباره طاووس,شعر پر طاووس قشنگ است,شعر پر طاووس,شعر برای طاووس,متن شعر طاووس,شعر با طاووس,شعر زیبایی طاووس,شعر منم طاووس زیبا,شعر در مورد طاووس,شعری در مورد طاووس,شعر درباره ی طاووس,شعر درباره پر طاووس,شعری درباره ی طاووس,شعر سعدی درباره طاووس,شعر کودکانه درباره طاووس,شعر کوتاه درباره طاووس,یک شعر درباره طاووس,شعر کامل پر طاووس قشنگ است,شعر پر طاووس قشنگ است به کرکس ندهند,شعر پر طاووس قشنگ است به کرکس ندهندش,شعری برای طاووس,شعر زیبا برای طاووس,شعر کوتاه برای طاووس,شعر طاووس پروین اعتصامی,شعر طاووس مولانا,متن اهنگ طاووس,متن شعر طاووس زیبا,متن آهنگ طاووس زیبا مرضیه,متن اهنگ طاووس زیبا

شعر در مورد طاووس

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد طاووس برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

بگفتش کوتهی افسوس افسوس

تو پا می‌بینی و من پر طاووس

شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان

شعر در مورد طاووس

پای مبین، پایه طاووس بین

جیفه مبین، کرکس کاووس بین

شعر عروس و داماد , شعر در مورد عروس و داماد , شعر درباره عروس و داماد , شعر در وصف عروس و داماد

شعری در مورد طاووس

چرا عمر طاووس و دراّ ج کوته

چرا مار و کرکس زید در درازی

شعر خوشبختی , شعر در مورد خوشبختی , شعر درباره خوشبختی , شعر در وصف خوشبختی

شعر درباره طاووس

چو طاووس عقابی باز بسته

تذروی بر لب کوثر نشسته

شعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

شعر مولانا در مورد طاووس

دشمن طاووس آمد پر او

ای بسی شه را بکشته فر او

شعر قضاوت , شعر در مورد قضاوت , شعر درباره قضاوت , شعر در وصف قضاوت

شعر کودکانه در مورد طاووس

طاووس جان به جلوه درآید ز خرمی

گر طوطی لبت به حدیثی زبان دهد

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعری زیبا در مورد طاووس

طاووس را به نقش و نگاری که هست، خلق

تحسین کنند و او خجل از پای زشت خویش

شعر دی ماه , شعر در مورد دی ماه , شعر درباره دی ماه , شعر در وصف دی ماه

شعر زیبا درمورد طاووس

طاووس رخش چو کرد یک جلوه

عقلم چو مگس دو دست بر سر زد

شعر زمستان , شعر در مورد زمستان , شعر درباره زمستان , شعر در وصف زمستان

شعر درباره ی طاووس

گرچه خوبی، به سوی زشت به خواری منگر

کاندر این ملک چو طاووس به کار است مگس

شعر سیزده بدر , شعر در مورد سیزده بدر , شعر درباره سیزده بدر , شعر در وصف سیزده بدر

شعر درباره پر طاووس

طاووس من ! حتی تو هم در حسرت رنگی !

حتی تو هم با سرنوشت خویش در جنگی !

شعر ذات خراب , شعر در مورد ذات خراب , شعر درباره ذات خراب , شعر در وصف ذات خراب

شعری درباره ی طاووس

اشک من گل کرده ، ای طاووس خوشرفتار غم

چتر صد رنگت مبارک ، هرچه خواهی ناز کن

 شعر رمضان , شعر در مورد رمضان , شعر درباره رمضان , شعر در وصف رمضان

شعر سعدی درباره طاووس

میلت به چه ماند به خرامیدن طاووس

غمزت به نگه کردن آهوی رمیده

 شعر جنگ , شعر در مورد جنگ , شعر درباره جنگ , شعر در وصف جنگ

شعر کودکانه درباره طاووس

روی جنگل و کویر

روی آشیانه، روی گل های طاووسی

روی پژواک کودکی ام

نام تو را می نویسم

 شعر قرآن , شعر در مورد قرآن , شعر درباره قرآن , شعر در وصف قرآن

شعر کوتاه درباره طاووس

او در این دنیا سه چیز را دوست داشت:

دعای شامگاهی؛

طاووس سفید؛

و نقشه رنگ پریده آمریکا.

و سه چیز را دوست نداشت:

گریه کودکان؛

مربای تمشک با چائی؛

و پرخاشجویی زنانه.

… و من همسر او بودم.

شعر صبر , شعر در مورد صبر , شعر درباره صبر , شعر در وصف صبر

یک شعر درباره طاووس

نمی توانم نامت را در دهانم

و تو را در درونم پنهان کنم

گل با بوی خود چه می کند ؟

گندمزار با خوشه اش ؟

طاووس با دمش ؟

چراغ با روغنش ؟

با تو سر به کجا بگذارم ؟

کجا پنهانت کنم ؟

شعر ضامن آهو , شعر در مورد ضامن آهو , شعر درباره ضامن آهو , شعر در وصف ضامن آهو

شعر در وصف طاووس

عیب پوشان هنر بینیم ما طاووس را

ای پوشانیم اما هرگزش پر نشکنیم

شعر نفاق , شعر در مورد نفاق , شعر درباره نفاق , شعر در وصف نفاق

شعر در مورد طاووس

سریری از ابریشم و پرنیان بر پا کنید آن را

به ساتن های زیبا و ارغوانی بیارائید

در بطن کبوترها و انارستان

و در کنار طاووس های صد چشم جایش دهید

در میان دانه های انگور طلایی و نقره ای

و در برگ ها و زنبق های سیم گون تندیس او بیافرینید 

آری روز تولد حیات من فرا رسیده است

محبوبم سوی من آمده است

شعر کنار هم بودن , شعر در مورد کنار هم بودن , شعر درباره کنار هم بودن , شعر در وصف کنار هم بودن

شعری در مورد طاووس

 به فرق تاج زمرد برآر چون طاووس

درآ به جلوه که طاووس هندی، ای عجمی

شعر ضایع شدن , شعر در مورد ضایع شدن , شعر درباره ضایع شدن , شعر در وصف ضایع شدن

شعر مولانا در مورد طاووس

 جلوه طاووس چرا ناورد

پر مگس کان شکرستان رسید؟

شعر راستگویی , شعر در مورد راستگویی , شعر درباره راستگویی , شعر در وصف راستگویی

شعر کودکانه در مورد طاووس

 ساعد شاخ، رشک بوقلمون

ساحت باغ، غیرت طاووس

شعر ایران , شعر در مورد ایران , شعر درباره ایران , شعر در وصف ایران

شعر درباره طاووس

 آهو خجل ز مرکب رهوارم

طاووس زشت پیش نمد زینم

شعر نوروز , شعر در مورد نوروز , شعر درباره نوروز , شعر در وصف نوروز

شعری زیبا در مورد طاووس

 آنجا که دوست جلوه طاووس می کند

هر پشه پیش دیده عشاق کرکسی ست

شعر ظلم و ستم , شعر در مورد ظلم و ستم , شعر درباره ظلم و ستم , شعر در وصف ظلم و ستم

شعر زیبا درمورد طاووس

 روزی نشد که جلوه طاووس بنگرد

این دیده را که روزی زاغ و کلاغ بود

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

شعر کودکانه درباره طاووس

 گر جلوه طاووس ز روی تو نبینیم

در کوی تو میریم به مهمانی زاغی

شعر نوزاد پسر , شعر در مورد نوزاد پسر , شعر درباره نوزاد پسر , شعر در وصف نوزاد پسر

شعر طاووس

 حیرت دمیده ام گل داغم بهانه ایست

طاووس جلوه زار تو آینه خانه ایست

شعر امید , شعر در مورد امید , شعر درباره امید , شعر در وصف امید

شعر طاووس زیبا

 زلف مشکین تو در گلشن فردوس عذار

چیست طاووس که در باغ نعیم افتادست

شعر انتظار , شعر در مورد انتظار , شعر درباره انتظار , شعر در وصف انتظار

شعر طاووس و کلاغ

 شکر خدا که باز در این اوج بارگاه

طاووس عرش می شنود صیت شهپرم

شعر انتقام , شعر در مورد انتقام , شعر درباره انتقام , شعر در وصف انتقام

طاووس مرضیه شعر

 ساعد شاخ، رشک بوقلمون

ساحت باغ، غیرت طاووس

شعر اشک ریختن , شعر در مورد اشک ریختن , شعر درباره اشک ریختن , شعر در وصف اشک ریختن

شعر درباره طاووس

 باری به ناز و دلبری گر سوی صحرا بگذری

واله شود کبک دری طاووس شهپر برکند

شعر پنجره , شعر در مورد پنجره , شعر درباره پنجره , شعر در وصف پنجره

شعر پر طاووس قشنگ است

 با همه جلوه طاووس و خرامیدن کبک

عیبت آنست که بی مهرتر از فاخته ای

شعر بی اعتنایی , شعر در مورد بی اعتنایی , شعر درباره بی اعتنایی , شعر در وصف بی اعتنایی

شعر پر طاووس

 میلت به چه ماند به خرامیدن طاووس

غمزت به نگه کردن آهوی رمیده

شعر پیری , شعر در مورد پیری , شعر درباره پیری , شعر در وصف پیری

شعر برای طاووس

 این همه جلوه طاووس و خرامیدن او

بار دیگر نکند گر تو به رفتار آیی

شعر باغ , شعر در مورد باغ , شعر درباره باغ , شعر در وصف باغ

متن شعر طاووس

 کبک این چنین نرود سرو این چنین نچمد

طاووس را نرسد پیش تو جلوه گری

شعر رویا , شعر در مورد رویا , شعر درباره رویا , شعر در وصف رویا

شعر با طاووس

 همای فری طاووس حسن و طوطی نطق

به گاه جلوه گری چون تذرورفتاری

شعر پدر و مادر , شعر در مورد پدر و مادر , شعر درباره پدر و مادر , شعر در وصف پدر و مادر

شعر زیبایی طاووس

 هرگز پر طاووس کسی گفت که زشتست؟

یا دیو کسی گفت که رضوان بهشتست؟

شعر غذا , شعر در مورد غذا , شعر درباره غذا , شعر در وصف غذا

شعر منم طاووس زیبا

 وز لطافت که هست در طاووس

کودکان می کنند بال و پرش

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

شعر در مورد طاووس

 تو گویی ز شادی بخواهد پرید

چو طاووس، چون رشته در پا ندید

شعر امام حسن , شعر در مورد امام حسن , شعر در وصف امام حسن , شعر درباره امام حسن

شعری در مورد طاووس

 کرا زشت خویی بود در سرشت

نبیند ز طاووس جز پای زشت

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

شعر درباره ی طاووس

 کند جلوه طاووس صاحب جمال

چه می خواهی از باز برکنده بال؟

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

شعر درباره پر طاووس

 طاووس باغ سبز فلک یعنی آفتاب

در اهتمام چترهمای آشیان اوست

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

شعری درباره ی طاووس

 طاووس باغ قدسم، نی بوم این خرابه

آنجاست جلوه گاهم، اینجا چه کار دارم؟

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

شعر سعدی درباره طاووس

 خواست تا جلوه دهد دست تو طاووس ضمیر

لیکنش بال و پری بهتر ازین می باید

شعر تلاش و کوشش , شعر در مورد تلاش و کوشش , شعر درباره تلاش و کوشش , شعر در وصف تلاش و کوشش

شعر کودکانه درباره طاووس

 سر به دنبالش گذارد چشم بدبین بیشتر

هرقدر بال و پر طاووس رنگین می شود

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

شعر کوتاه درباره طاووس

 در سر زینت خودآرا می رود آخر سرش

حلقه فتراک طاووس است از بال و پرش

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

یک شعر درباره طاووس

 بال هما و شهپر طاووس نیستم

تاکی درین بساط نیایم به کارخویش ؟

شعر قدر نشناسی , شعر در مورد قدر نشناسی , شعر درباره قدر نشناسی , شعر در وصف قدر نشناسی

شعر کامل پر طاووس قشنگ است

 همچو طاووس چو سرمست خرامی در باغ

توتیای مژه را خاک زمین باید کرد

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

شعر پر طاووس قشنگ است به کرکس ندهند

 به گاه جلوه چو طاووس عقل ها برده

گشاده چون دل عشاق پر رعنا را

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

شعر پر طاووس قشنگ است به کرکس ندهندش

 که طاووس آن طرف پر می فشاند

که بلبل آن طرف تکرار دارد

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

شعری برای طاووس

 کو بلبل شیرین فنم کو فاخته کوکوزنم

طاووس خوب چون صنم کو طوطیان کو طوطیان

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

شعر زیبا برای طاووس

 چون بادی را کنی مصور

طاووس شوند و باز و شاهین

شعر گیسو , شعر در مورد گیسو , شعر درباره گیسو , شعر در وصف گیسو

شعر کوتاه برای طاووس

 ای روح چو طاووس بیفشان تو پر عقل

یا یاد نداری تو که بر عرش پریدی

شعر طاووس پروین اعتصامی

 عشق چو طاووس چون پرید شود دل

خانه پرمار همچنانک تو دیدی

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

شعر طاووس مولانا

 نگویم که طاووس نر است گلبن

که گلبن همی زین سخن عار دارد

شعر نگاه , شعر در مورد نگاه , شعر درباره نگاه , شعر در وصف نگاه

متن اهنگ طاووس

 ای آنکه همه زرقی در فعل چو روباه،

وی آنکه همه رنگی در وصف چو طاووس

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

متن شعر طاووس زیبا

 همی طاووس را بکشی ز بهر پر رنگینش

بداری زنده بلبل را ز بهر خوب الحانش

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

متن آهنگ طاووس زیبا مرضیه

 سخن کر گسی پیر پرکنده بود

به من گشت طاووس با پر و بال

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

متن اهنگ طاووس زیبا

 چو طاووس خوبی اگر دین بیابی

وگر تنت بفریبد آن زشت ماری

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعر در مورد طاووس

 پشتی ضعیف بودت این روزگار، چون دی

طاووس وار بودی و امروز خارپشتی

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

شعری در مورد طاووس

 عیب پوشان هنر بینیم ما طاووس را

پای پوشانیم اما هرگزش پر نشکنیم

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعر درباره طاووس

 خط سبز از پر طاووس می سازد مگس رانت

رها کن تا مگس راند که در لب انگبین داری

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

شعر مولانا در مورد طاووس

 گر این روش که تو طاووس می کنی رفتار

نه برج من که همه عالم آشیان داری

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

شعر کودکانه در مورد طاووس

 چه شینی در گلستانی؟ که دارد حد و پایانی

چه خوش باشی به بستانی؟ چو طاووس گلستانی

شعر ورزش , شعر در مورد ورزش , شعر درباره ورزش , شعر در وصف ورزش

شعری زیبا در مورد طاووس

 جام چون طاووس پران کن به گرد باغ بزم

تا چو طاووسی شود این زهر و مارت ساقیا

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

شعر زیبا درمورد طاووس

 طاووس ما درآید وان رنگ ها برآید

با مرغ جان سراید بی بال و پر به رقص آ

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

شعر درباره ی طاووس

 بران ز پیش جهان را که مار گنج تواست

تواش به حسن چو طاووس گیر و مار مگیر

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

شعر درباره پر طاووس

 ای که طاووس بهار از عشق رویت جلوه گر

بر درخت جسم جان نالان شده چون فاخته

شعر چپ دست ها , شعر در مورد چپ دست ها , شعر درباره چپ دست ها , شعر در وصف چپ دست ها

شعری درباره ی طاووس

 چو آهوی چین بی خطا پیکری

چو طاووس فردوس جولانگی

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

شعر سعدی درباره طاووس

 زرین طاووس ازین کهن باغ

بگذشت و نشست لشکر زاغ

شعر چاپلوسی , شعر در مورد چاپلوسی , شعر درباره چاپلوسی , شعر در وصف چاپلوسی

شعر کودکانه درباره طاووس

 طاووس رخش ز جلوه کاری

خجلت ده لاله بهاری

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

شعر کوتاه درباره طاووس

 همچو طاووس خودآرای مباش

در خودآرایی خودرای مباش

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

یک شعر درباره طاووس

 هدهد کلهی دارد و طاووس قبایی

من بلبل و خواهان یکی درعه و دستار

شعر در مورد طاووس

( تعداد کل: 11 )
   1       2       3    >>